Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 10:23:37 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6787Tiêu đề: Một bài cơ học vật rắn!
Gửi bởi: duynhana1 trong 10:23:37 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2012
Một đĩa tròn đồng chất có trục nằm ngang, đồng độ dày, khối lượng m, bán kính R = 20 cm, có thể quay tự do quanh trục của nó. Lấy g=9,81m/s^2. Gắn một vật nhỏ khối lượng m vào mép của đĩa. Chu kỳ dao động nhỏ của hệ vật đối với trục của đĩa là:
A. 1,55s
B. 1,27s
C. 1,10s
D. 0,987s


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ học vật rắn!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:23:36 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2012
Một đĩa tròn đồng chất có trục nằm ngang, đồng độ dày, khối lượng m, bán kính R = 20 cm, có thể quay tự do quanh trục của nó. Lấy g=9,81m/s^2. Gắn một vật nhỏ khối lượng m vào mép của đĩa. Chu kỳ dao động nhỏ của hệ vật đối với trục của đĩa là:
A. 1,55s
B. 1,27s
C. 1,10s
D. 0,987s

[tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{3l}{g}}=1,55(s)[/tex]
Xem chứng minh file đính kèm nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một bài cơ học vật rắn!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:15:15 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2012
file đính kèm chứng minh hệ dao động điều hòa


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một bài cơ học vật rắn!
Gửi bởi: duynhana1 trong 08:56:37 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2012
file đính kèm chứng minh hệ dao động điều hòa
Thầy ơi, hình như I thầy lấy nhầm ạ, vật m cũng quay nên em nghĩ [tex]I = \frac{3mR^2}{2} [/tex]

Bài này có thể áp dụng CT cho con lắc vật lý không ạ? À, CT tính Moment quán tính của đĩa tròn trong Sgk em thấy nó vẽ cho trục đứng, mà bài ni là trục ngang cũng áp dụng được á thầy? Em cảm ơn thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một bài cơ học vật rắn!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:45:07 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
file đính kèm chứng minh hệ dao động điều hòa
Thầy ơi, hình như I thầy lấy nhầm ạ, vật m cũng quay nên em nghĩ [tex]I = \frac{3mR^2}{2} [/tex]

Bài này có thể áp dụng CT cho con lắc vật lý không ạ? À, CT tính Moment quán tính của đĩa tròn trong Sgk em thấy nó vẽ cho trục đứng, mà bài ni là trục ngang cũng áp dụng được á thầy? Em cảm ơn thầy.
+hình như cộng nhầm 3/2 phải chình lại 3/4
+ Trục vuông góc với mp đĩa qua tâm đĩa là dùng được


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Một bài cơ học vật rắn!
Gửi bởi: duynhana1 trong 06:08:24 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
+hình như cộng nhầm 3/2 phải chình lại 3/4
+ Trục vuông góc với mp đĩa qua tâm đĩa là dùng được
Thưa thầy, hình như có cách dùng tích phân để tính Moment quán tính được phải không ạ, thầy hướng dẫn giúp em được không thầy :p


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Một bài cơ học vật rắn!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:29:29 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2012
+hình như cộng nhầm 3/2 phải chình lại 3/4
+ Trục vuông góc với mp đĩa qua tâm đĩa là dùng được
Thưa thầy, hình như có cách dùng tích phân để tính Moment quán tính được phải không ạ, thầy hướng dẫn giúp em được không thầy :p
em xem link này xem có giúp được không : http://www.wattpad.com/102341-t%C3%ADch-ph%C3%A2n-cho-v%E1%BA%ADt-l%C3%BD (http://www.wattpad.com/102341-t%C3%ADch-ph%C3%A2n-cho-v%E1%BA%ADt-l%C3%BD)