Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:38:33 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6774Tiêu đề: DAo động con lắc lò xo
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:38:33 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Câu1.Một con lắc lò xo ở phương thẳng đứng dao động điều hòa với phương trình x=6cos(Wt-2II/3)
Gốc tọa độ là vị trí cân bằng của vật,trog quá trình dao động tỷ số giữa giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi là 5/2.Lấy g=II2=10m/s2.Biết khối lượng của vật nặng là 280g.Tai thời điểm t=9,lực đàn hồi của lò xo có giá trị nào sau đây?
A 1,2N    B 2,2N    C 3,2N     D 1,6N


Tiêu đề: Trả lời: DAo động con lắc lò xo
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:59:29 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Câu1.Một con lắc lò xo ở phương thẳng đứng dao động điều hòa với phương trình x=6cos(Wt-2II/3)
Gốc tọa độ là vị trí cân bằng của vật,trog quá trình dao động tỷ số giữa giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi là 5/2.Lấy g=II2=10m/s2.Biết khối lượng của vật nặng là 280g.Tai thời điểm t=9,lực đàn hồi của lò xo có giá trị nào sau đây?
A 1,2N    B 2,2N    C 3,2N     D 1,6N

theo bài ra ta có:
(A+dentaL)/(dentaL-A)=5/2 ->dentaL=7.A/3 = 14cm=0,14m
omega=căn(g/dentaL)=căn(10/0,14)
x=6cos(Wt-2II/3) =>x=6cos[căn(10/0,14).t-2II/3]
khi t=9s -> x=?
số lẻ quá