Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:31:06 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6773Tiêu đề: Điện ,cld,giao thoa
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:31:06 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Câu1.Mạch điện xoay chiều gồm L và R nối tiếp nhau với Zl=10, U có giá trị ổn định.R thay đổi R=R1 hoặc R=R2 thì công suất của mạch bằng nhau.Lúc R=R1 thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu L bằng 2 lần hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu L lúc đầu R=R2.Hỏi R1 và R2 có thể nhận giá trị nào sau đây?
A.R1=5,R2=20    B R1=20  R2=5       C R1=25 R2=4     D R1=4 ,R2=25
CÂu2.TRong thí nghiệm Young ,hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,38 micomet đến 0,76 mico met.Biết a=2mm,D=3m.Số vân sáng bị tắt tại điểm M cách vân trung tâm 2.7mm là
A 2     B 3     C 4      D 5
Câu 3.Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ khối lượng 1g,tích điện dương q=5,66.10-7 C được treo vào một sợi dây mảnh l=1,4m trong điện trường đều có phương nằm ngang,E=10000V/m tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,79m/s2.Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc
A.10o     B 20 o    C 30o        D 60oTiêu đề: Trả lời: Điện ,cld,giao thoa
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:39:05 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012

CÂu2.TRong thí nghiệm Young ,hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,38 micomet đến 0,76 mico met.Biết a=2mm,D=3m.Số vân sáng bị tắt tại điểm M cách vân trung tâm 2.7mm là
A 2     B 3     C 4      D 5


 ~O) Vị trí vân tối: [tex]x_{t}=\left(2k+ 1 \right)\frac{\lambda D}{2a}[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda =\frac{x_{t}.2a}{\left(2k+1 \right).D}[/tex] (1)

 ~O) Vì thực hiện giap thoa với ánh sáng trắng có: [tex]0,38 \left(\mu m \right)\leq \lambda \leq 0,76\left(\mu m \right)[/tex] (2)

Thế (1) vào (2) suy ra: [tex]0,38 .10^{-6}\leq \frac{x_{t}.2a}{\left(2k+1 \right).D}\leq 0,76 .10^{-6}[/tex]

 ~O) Từ đây tính được k trong khoảng nào. Lấy giá trị nguyên của k. [tex]\left(k\epsilon Z \right)[/tex]

Có bao nhiêu k thì đáp số là bấy nhiêu. Đáp án: B.

 m8-x


Tiêu đề: Trả lời: Điện ,cld,giao thoa
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:47:28 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012

Câu 3.Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ khối lượng 1g,tích điện dương q=5,66.10-7 C được treo vào một sợi dây mảnh l=1,4m trong điện trường đều có phương nằm ngang,E=10000V/m tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,79m/s2.Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc
A.10o     B 20 o    C 30o        D 60o


 ~O) Con lắc chịu tác dụng của ba lực: lực căng dây [tex]\vec{T}[/tex], trọng lực [tex]\vec{P}[/tex] và lực điện [tex]\vec{F}_{E}[/tex].

Khi con lắc cân bằng: [tex]\vec{T}+ \vec{P}+\vec{F}_{E}=\vec{0}[/tex]

 ~O) Ta có: Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng:[tex]tan\alpha = \frac{F_{E}}{P}=\frac{\left|q \right|E}{mg}[/tex]

Em tính góc là ra đáp án.

 ~O) Về phần con lắc đơn chịu tác dụng của lực phụ em có thể xem thêm link này:

http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1805-phuong-phap-giai-bai-tap-ve-chu-ky-dao-dong-cua-con-lac-don-chiu-anh-huong-cua-cac-yeu-to-ben-ngoai (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1805-phuong-phap-giai-bai-tap-ve-chu-ky-dao-dong-cua-con-lac-don-chiu-anh-huong-cua-cac-yeu-to-ben-ngoai)


Tiêu đề: Trả lời: Điện ,cld,giao thoa
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:03:24 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012

Câu1.Mạch điện xoay chiều gồm L và R nối tiếp nhau với Zl=10, U có giá trị ổn định.R thay đổi R=R1 hoặc R=R2 thì công suất của mạch bằng nhau.Lúc R=R1 thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu L bằng 2 lần hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu L lúc đầu R=R2.Hỏi R1 và R2 có thể nhận giá trị nào sau đây?
A.R1=5,R2=20    B R1=20  R2=5       C R1=25 R2=4     D R1=4 ,R2=25


Câu này giống một câu trong đề ĐH 2009 dưới đây, em tham khảo thử rồi tự làm xem thế nào nghen:

 ~O) Đề ĐH 2009:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị [tex]R_{1}[/tex] và [tex]R_{2}[/tex] công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi [tex]R = R_{1}[/tex]. bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi [tex]R = R_{2}[/tex]. Các giá trị [tex]R_{1}[/tex] và [tex]R_{2}[/tex] là:

A. [tex]R_{1}[/tex] = 50Ω, [tex]R_{2}[/tex] = 100Ω.
B. [tex]R_{1}[/tex] = 40Ω, [tex]R_{2}[/tex] = 250Ω.
C. [tex]R_{1}[/tex] = 50Ω, [tex]R_{2}[/tex] = 200Ω.
D. [tex]R_{1}[/tex] = 25Ω, [tex]R_{2}[/tex] = 100Ω.

Giải

Theo giả thiết ta có: [tex]P_{1} = P_{2}[/tex]

(http://www.moon.vn/Images/Teachers/binhnguyentrang83/Baigiang/VatLy/DienXoayChieu/5/image121.gif)

(http://www.moon.vn/Images/Teachers/binhnguyentrang83/Baigiang/VatLy/DienXoayChieu/5/image123.gif) (1)

Mặt khác, gọi [tex]U_{1C}[/tex] là điện áp tụ điện khi [tex]R = R_{1}[/tex] và [tex]U_{2C}[/tex] là điện áp tụ điện khi [tex]R = R_{2}[/tex]

Khi đó theo bài ta được:

[tex]U_{1C}=2U_{2C}\Leftrightarrow I_{1}Z_{C}=2I_{2}Z_{C}\Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}}=2[/tex]

Lại có

(http://www.moon.vn/Images/Teachers/binhnguyentrang83/Baigiang/VatLy/DienXoayChieu/5/image127.gif) (2)

Giải (1) và (2) ta được [tex]R_{1}[/tex] = 50Ω, [tex]R_{2}[/tex] = 200Ω.

 ~O) Nói thêm: Đây là một dạng toán:

Vậy mạch RLC có R thay đổi mà [tex]R=R_{1}[/tex] và [tex]R=R_{2}[/tex] thì [tex]P_{1}=P_{2}[/tex] sẽ thỏa mãn:

(http://www.moon.vn/Images/Teachers/binhnguyentrang83/Baigiang/VatLy/DienXoayChieu/5/image119.gif)

 ~O) Nguồn: http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=465&SubjectID=2 (http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=465&SubjectID=2)


Tiêu đề: Trả lời: Điện ,cld,giao thoa
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:14:58 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Câu1.Mạch điện xoay chiều gồm L và R nối tiếp nhau với Zl=10, U có giá trị ổn định.R thay đổi R=R1 hoặc R=R2 thì công suất của mạch bằng nhau.Lúc R=R1 thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu L bằng 2 lần hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu L lúc đầu R=R2.Hỏi R1 và R2 có thể nhận giá trị nào sau đây?
A.R1=5,R2=20    B R1=20  R2=5       C R1=25 R2=4     D R1=4 ,R2=25
theo bài ra thì: R1.R2=Zl^2 = 100 (1)
R2^2 - 4R1^2 = 3Zl^2 = 300 (2)
từ 1 và 2 suy ra: ĐA: A