Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 12:26:16 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6772Tiêu đề: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:26:16 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Một nguồn sáng có công suất 2W, Phát ra ánh sáng buớc sóng 0,597micromet toả đều theo mọi hướng. Biết mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80photon lọt vào mắt trong mỗi giây, coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm, bỏ qua hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển. Khoảg cách xa nhất người còn thấy được nguồn sáng là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng
Gửi bởi: havang1895 trong 12:43:35 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Một nguồn sáng có công suất 2W, Phát ra ánh sáng buớc sóng 0,597micromet toả đều theo mọi hướng. Biết mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80photon lọt vào mắt trong mỗi giây, coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm, bỏ qua hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển. Khoảg cách xa nhất người còn thấy được nguồn sáng là bao nhiêu?


[tex]\frac{\pi .\frac{d^{2}}{4}.4P.t.\lambda }{4\pi .R^{2}.hc}=80\rightarrow R[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng
Gửi bởi: havang1895 trong 12:52:51 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2012

Một nguồn sáng có công suất 2W, Phát ra ánh sáng buớc sóng 0,597micromet toả đều theo mọi hướng. Biết mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80photon lọt vào mắt trong mỗi giây, coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm, bỏ qua hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển. Khoảg cách xa nhất người còn thấy được nguồn sáng là bao nhiêu?


[tex]\frac{\pi .\frac{d^{2}}{4}.P.t.\lambda }{4\pi .R^{2}.hc}=80\rightarrow R[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:26:54 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
xin cho hỏi tại sao lại có công thức đó


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:36:28 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
xin cho hỏi tại sao lại có công thức đó

Thưc ra thầy đấy làm nhanh.
Chiếu chậm thế này.
+ Nguồn sinh ra np phôton nhưng đẳng hướng và số np này phân bố đều trên mặt cầu bk r ==> mật độ hạt photon
[tex]\delta n = \frac{np}{S}=\frac{P.\lambda}{4\pi.R^2.hc}[/tex]
+ Đề mắt nhìn thấy [tex]==> 80=\delta.S_{connguoi}[/tex] (số photon lọt vào mắt)


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:37:54 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
xin cho hỏi tại sao lại có công thức đó


- Số photon phát ra trong mỗi giây: n = [tex]\frac{P.t}{\varepsilon }[/tex]  (với t = 1)

- Photon tỏa đều ==> 1s trên diện tích mặt cầu bán kính R [tex]S = 4\Pi R^{2}[/tex] sẽ nhận được n photon

- Trên diện tích con ngươi [tex]s = 4\Pi \frac{d^{2}}{4}[/tex] phải nhận được 80 photon

==> [tex]80 = \frac{s.n}{S} = \frac{4\Pi \frac{d^{2}}{4}.n}{4\Pi R^{2}}[/tex] = [tex]\frac{4\Pi \frac{d^{2}}{4}.P.t.\lambda }{4\Pi R^{2}hc}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:00:53 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
k hiểu cho lắm


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng
Gửi bởi: mainhovenhau trong 04:37:59 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2014
Diện tích của con ngươi là hình tròn chứ nhỉ, mình không hiểu vì sao lại lấy diện tích con ngươi là hình cầu, nếu lấy là hình cầu thì mình nghĩ  phô tôn chỉ bay lọt vào nửa hình cầu thôi. Mọi người giải thích lại giúp mình với