Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 03:36:11 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6764Tiêu đề: Con lắc lò xo và phóng xạ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:36:11 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Một lò xo nhẹ một đầu treo vào giá cố định đầu còn lại gắn một vật nhỏ có khối lượng [tex]100g[/tex].Chọn trục toạ độ xx’ với gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương trục toạ độ thẳng đứng hướng lên .Kích thích để quả nặng con lắc dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]x=4cos\left(10t+\frac{\pi }{3} \right)[/tex](trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường [tex]3cm[/tex] kể từ [tex]t=0[/tex] bằng:
[tex]A.1,6N[/tex]
[tex]B.2,0N[/tex]
[tex]C.0,9N[/tex]
[tex]D.1,1N[/tex]

Bài 2: Chọn phát biểu sai về phóng xạ hạt nhân :
A. Trong phóng xạ [tex]\beta[/tex] độ hụt khối hạt nhân mẹ nhỏ hơn độ hụt khối hạt nhân con
B Khi một hạt nhân phân rã phóng xạ thì bao giờ cũng thu được ít nhất 2 tia phóng xạ có bản chất khác nhau
C. Phóng xạ gamma không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân
D. Trong phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex] số nơtron trong hạt nhân mẹ ít hơn so với hạt nhân con

Bài 3: Chọn phát biểu sai về các tính  chất của điện trường xoáy:
A. Công của lực điện trường xoáy có các tính chất như công của các lực thế
B. Điện trường xoáy tương đương với một dòng điện
C. Điện trường xoáy có các đường sức điện là đường cong kín
D. Điện trường xoáy phải tồn tại đồng thời với một từ trường biến thiên


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và phóng xạ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:55:38 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
Bài 2: Chọn phát biểu sai về phóng xạ hạt nhân :
A. Trong phóng xạ [tex]\beta[/tex] độ hụt khối hạt nhân mẹ nhỏ hơn độ hụt khối hạt nhân con
B Khi một hạt nhân phân rã phóng xạ thì bao giờ cũng thu được ít nhất 2 tia phóng xạ có bản chất khác nhau
C. Phóng xạ gamma không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân
D. Trong phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex] số nơtron trong hạt nhân mẹ ít hơn so với hạt nhân con

câu D sai


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và phóng xạ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:05:01 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Một lò xo nhẹ một đầu treo vào giá cố định đầu còn lại gắn một vật nhỏ có khối lượng [tex]100g[/tex].Chọn trục toạ độ xx’ với gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương trục toạ độ thẳng đứng hướng lên .Kích thích để quả nặng con lắc dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]x=4cos\left(10t+\frac{\pi }{3} \right)[/tex](trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường [tex]3cm[/tex] kể từ [tex]t=0[/tex] bằng:
[tex]A.1,6N[/tex]
[tex]B.2,0N[/tex]
[tex]C.0,9N[/tex]
[tex]D.1,1N[/tex]

ở VTCB: mg=k.dentaL ->dentaL =mg/k = g/omega^2 = 10/100 = 0,1m=10cm
Biên độ dao động của bài là 4cm
khi t=0 thì vật ở vị trí có li độ x = 2cm và v < 0, nên vật chuyển động theo chiều âm
khi vật đi được quảng đường 3cm, nghĩa là vật tới vị trí có li độ x=-1cm. khi đó lò xo dãn ra một đoạn 11cm( em tự vẽ hình nhé)
độ lớn lực đàn hồi khi đó: Fdh = k.11(cm) = m.omega^2.11(cm) = 0,1.100.0,11 = 1,1N


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và phóng xạ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:34:12 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
Bài 2: Chọn phát biểu sai về phóng xạ hạt nhân :
A. Trong phóng xạ [tex]\beta[/tex] độ hụt khối hạt nhân mẹ nhỏ hơn độ hụt khối hạt nhân con
B Khi một hạt nhân phân rã phóng xạ thì bao giờ cũng thu được ít nhất 2 tia phóng xạ có bản chất khác nhau
C. Phóng xạ gamma không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân
D. Trong phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex] số nơtron trong hạt nhân mẹ ít hơn so với hạt nhân con

câu D sai
Thầy giải thích cho em với


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và phóng xạ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:00:08 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Bài 2: Chọn phát biểu sai về phóng xạ hạt nhân :
A. Trong phóng xạ [tex]\beta[/tex] độ hụt khối hạt nhân mẹ nhỏ hơn độ hụt khối hạt nhân con
B Khi một hạt nhân phân rã phóng xạ thì bao giờ cũng thu được ít nhất 2 tia phóng xạ có bản chất khác nhau
C. Phóng xạ gamma không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân
D. Trong phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex] số nơtron trong hạt nhân mẹ ít hơn so với hạt nhân con

câu D sai
Thầy giải thích cho em với
em viết phương trình phản ứng hạt nhân ra:
Dùng kí hiệu hạt nhân nguyên tử là X(A,Z) với A là số khối, Z là điện tích.
ta có:
X(A,Z)---->beta-(0,-1) + B(A,Z+1)
ban đầu hạt nhân mẹ có số notron là: N=A-Z
hạt nhân con có số notron là: N'=A-(Z+1)
vậy N >N'
đáp án B đúng là do:

1. (Trích: wikipedia) "Những nghiên cứu về bản chất của các hiện tượng phóng xạ chứng tỏ rằng hạt nhân của các nguyên tử phóng xạ không bền, tự phân hủy và phóng ra các hạt vật chất khác nhau như hạt anpha, beta kèm theo bức xạ điện từ như tia gamma."


2. Những nghiên cứu về bản chất của các hiện tượng phóng xạ chứng tỏ rằng (trích: wikibooks).

a. Hạt nhân của các nguyên tử phóng xạ là không bền có khả năng tự phân hủy dưới áng sáng mặt trời thành các hạt vật chất khác như hạt anpha, hạt beta
b. Kèm theo các Tia sáng không nhìn thấy được gọi là Tia Phóng Xạ.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và phóng xạ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 01:50:16 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Bài 3: Chọn phát biểu sai về các tính  chất của điện trường xoáy:
A. Công của lực điện trường xoáy có các tính chất như công của các lực thế
B. Điện trường xoáy tương đương với một dòng điện
C. Điện trường xoáy có các đường sức điện là đường cong kín
D. Điện trường xoáy phải tồn tại đồng thời với một từ trường biến thiên

ĐAsai: A


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và phóng xạ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 02:32:44 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Bài 3: Chọn phát biểu sai về các tính  chất của điện trường xoáy:
A. Công của lực điện trường xoáy có các tính chất như công của các lực thế
B. Điện trường xoáy tương đương với một dòng điện
C. Điện trường xoáy có các đường sức điện là đường cong kín
D. Điện trường xoáy phải tồn tại đồng thời với một từ trường biến thiên

ĐAsai: A
Câu B đúng hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và phóng xạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:59:29 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2012
Bài 3: Chọn phát biểu sai về các tính  chất của điện trường xoáy:
A. Công của lực điện trường xoáy có các tính chất như công của các lực thế
B. Điện trường xoáy tương đương với một dòng điện
C. Điện trường xoáy có các đường sức điện là đường cong kín
D. Điện trường xoáy phải tồn tại đồng thời với một từ trường biến thiên

ĐAsai: A
Câu B đúng hả thầy

Điện trường biến thiên theo thời gian tương đương với một dòng điện, Maxwell gọi đó là dòng điện dịch.

Em có thể tham khảo link: http://www.cdxd3.edu.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/chuong%2013.pdf (http://www.cdxd3.edu.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/chuong%2013.pdf)

Hoặc đơn giản hơn thì em xem lỹ lại SGK NC 12 bài Điện từ trường. (Dưới hình vẽ điện trường biến thiên giữa 2 bản tụ điện).