Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: doanminhdat trong 03:30:23 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6763Tiêu đề: Dao Động????
Gửi bởi: doanminhdat trong 03:30:23 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
1. Một vật có m=400g;k=50(N/m); đặt m1 có khối lượng 50g lên m.kích thích  cho m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ nhỏ ,bỏ qua lực ma sát và lực  cản. tìm biên độ dao động lớn nhất của  m để  m1 không rời m trong lúc dao động(.g=10.)

2. Một  vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng dọc theo trục 0x có li độ  x=cos(πt +π/3) + cos(πt)cm. biên độ và pha ban đầu của dao động  thỏa mãn các giá trị nào ??

3.Sóng dừng trên dây đàn hồi tạo bởi âm giao thoa  điện có gắn nam châm điện , biết dòng điện xoay chiều có tần số f. biên độ dao động của đầu gắn với âm thoa là a.
 giải giúp mình với  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Dao Động????
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:44:37 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
1. Một vật có m=400g;k=50(N/m); đặt m1 có khối lượng 50g lên m.kích thích  cho m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ nhỏ ,bỏ qua lực ma sát và lực  cản. tìm biên độ dao động lớn nhất của  m để  m1 không rời m trong lúc dao động(.g=10.)

Amax =  g/omega^2 = (m1+m).g/k = 9cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao Động????
Gửi bởi: doanminhdat trong 03:12:26 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2012
bạn ngulau211 ơi cho tui hỏi là ý nghĩa của câu 2 " tìm biên độ dao động lớn nhất của  m để  m1 không rời m trong lúc dao động"  thực sự là gì vậy ? tui thắc mắc chỗ đó.


Tiêu đề: Trả lời: Dao Động????
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:13:03 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2012
chọn HQC gắn với vật m. khi đó m chịu t/d của 3 lực
+) phản lực N của m t/d lên m1
+) trọng lực [tex]m_1g[/tex]
+) [tex]F_{qt} = -m_1a[/tex]  ( với a là gia tốc của m )
viết PTĐLH cho m1 ( m1 đứng yên trên m) ĐK m1 k rời khỏi m là [tex]N\geq 0[/tex]
=>[tex]g\geq a \geg a_{max} = \omega^2x
[/tex] ..... giờ thì giống hệt thầy Ngulau rồi