Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vietdungno1 trong 07:05:34 AM Ngày 19 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6756Tiêu đề: Điện 3 pha cần giải đáp
Gửi bởi: vietdungno1 trong 07:05:34 AM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
1 đường dây tải điện 3 pha có 4 dây a, b,c ,d. 1 bóng đèn khi mắc vào giũa 2 dây a và d hoặc b và d hoặc c và d thì sáng bt. nếu dùn bóng đèn đó mắc vào 2 hay b và c thì hiện tượng thế nào????


Tiêu đề: Trả lời: Điện 3 pha cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:30:47 AM Ngày 19 Tháng Hai, 2012
1 đường dây tải điện 3 pha có 4 dây a, b,c ,d. 1 bóng đèn khi mắc vào giũa 2 dây a và d hoặc b và d hoặc c và d thì sáng bt. nếu dùn bóng đèn đó mắc vào 2 hay b và c thì hiện tượng thế nào????

Từ giả thiết khi mắc vào giũa 2 dây a và d hoặc b và d hoặc c và d thì sáng bt. ta có d là dây trung hòa , các dây còn lại là dây pha .
Vậy khi mắc bóng đèn đó vào hai dây trong đó không có dây d thì đèn chịu điện áp dây l( lớn hơn điện áp pha ) nên sáng hơn mức bình thương ( có thể bị đứt bóng )