Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:48:02 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6747Tiêu đề: Lí thuyết ánh sáng và mạch LC
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:48:02 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ánh sáng trông thấy:
A. Chiết suất thuỷ tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và lớn nhất đối với ánh sáng tím
B. Ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định và không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
D. Chùm ánh sáng tới màu đỏ song song, khi đi qua lăng kính cho chùm ló màu đỏ song song

Bài 2: Trong mạch LC, thay cuộn cảm L bằng một cuộn cảm khác có kích thước và lõi sắt như cuộn L nhưng số vòng dây tăng 3 lần thì tần số dao động điện từ trong mạch sẽ:
A. tăng [tex]\sqrt{3}[/tex] lần
B. giảm 3 lần
C. tăng 3 lần
D. giảm [tex]\sqrt{3}[/tex] lần


Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết ánh sáng và mạch LC
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:59:54 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2012

Bài 2: Trong mạch LC, thay cuộn cảm L bằng một cuộn cảm khác có kích thước và lõi sắt như cuộn L nhưng số vòng dây tăng 3 lần thì tần số dao động điện từ trong mạch sẽ:
A. tăng [tex]\sqrt{3}[/tex] lần
B. giảm 3 lần
C. tăng 3 lần
D. giảm [tex]\sqrt{3}[/tex] lần


Bài 1: Để ngâm cứu kỹ lại từng lựa chọn.

Bài 2: Ta có: [tex]L = \mu _{0}\frac{N^{2}S}{l}[/tex] (1)

Và tần số dao động mạch LC: [tex]f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}[/tex] (2)

 ~O) Chú thích công thức: N: số vòng dây, S: diện tích tiết diện ống dây; l chiều dài ống dây; [tex]\mu _{0}=4\pi .10^{-7}[/tex] ([tex]N/A^{2}[/tex]) là hằng số từ.

Từ (1) & (2) suy ra: số vòng dây của cuộn L tăng lên 3 lần thì tần số f giảm 3 lần.


Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết ánh sáng và mạch LC
Gửi bởi: arsenal2011 trong 07:58:37 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2012

Bài 1: Để ngâm cứu kỹ lại từng lựa chọn.
Vậy câu 1 đáp án gì vậy thầy   ??? ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết ánh sáng và mạch LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:10:49 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ánh sáng trông thấy:
A. Chiết suất thuỷ tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và lớn nhất đối với ánh sáng tím
B. Ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định và không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
D. Chùm ánh sáng tới màu đỏ song song, khi đi qua lăng kính cho chùm ló màu đỏ song song


Không có câu nào sai mà chỉ có câu D có thể sai ( câu không đúng ) vì chùm ánh sáng tới màu đỏ chưa cho phép ta kết luận là chùm ánh sáng đơn sắc hay hỗn tạp , nên khi đi qua lăng kính có thể cho chùm ló màu đỏ song song nếu là đơn sắc và cho chùm ló màu đỏ không song song nếu là ánh sáng hỗn tạp !
Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết ánh sáng và mạch LC
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:29:36 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2012
em cũng nghĩ Đ.án D. chùm tia màu đỏ cũng chưa chắc là đơn sắc đỏ. chưa tính đến chuyện chùm tia đỏ khi đi qua mặt AB cho 1 chùm tia ??. nhưng chùm này có thể đi đồng thời vào mặt AC và BC. khi đó tia ló sẽ k //


Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết ánh sáng và mạch LC
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:36:43 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2012
đây là 1 TH.................