Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lenhhoxung trong 01:46:38 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6744Tiêu đề: Giao thoa anh sang
Gửi bởi: lenhhoxung trong 01:46:38 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2012
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa, trên một đoạn nào đó trên màn người ta đếm được 12 vân sáng khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân quan sát được trên đoạn đó là
   A. 12.         B. 18.         C. 24.         D. 30.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa anh sang
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:33:56 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2012
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa, trên một đoạn nào đó trên màn người ta đếm được 12 vân sáng khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân quan sát được trên đoạn đó là
   A. 12.         B. 18.         C. 24.         D. 30.

Ta chỉnh lại giả thiết " trên một đoạn nào đó trên màn người ta đếm được 12 vân sáng " thành "trên một đoạn nào đó trên màn người ta đếm được 12 vân sáng mà hai đầu là hai vân sáng "

Cách giải như sau :

Vị trí các vân sáng của bức xạ thứ hai phải thỏa :[tex]k\frac{\lambda _{1}D}{a}\leq m \frac{\lambda _{2}D}{a}\leq \left(k + 11 \right)\frac{\lambda _{1}D}{a}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow k\frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}}\leq m \leq (k + 11)\frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}} \Leftrightarrow \frac{3k}{2}\leq m\leq \frac{3k}{2} + \frac{33}{2}[/tex]

Dù k chẵn hay lẻ m cũng nhận 17 giá trị !


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa anh sang
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 11:21:11 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2012
vậy bài này ko có đáp án hả thầy?
sao bik giá trị k ?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa anh sang
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:35:07 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2012
vậy bài này ko có đáp án hả thầy?
sao bik giá trị k ?


 ~O) k chẵn, lấy một giá trị chẵn bất kỳ nào đi, VD: k = 2

[tex] \frac{3.2}{2}\leq m\leq \frac{3.2}{2} + 18[/tex]

[tex] 3\leq m\leq 3 + 18[/tex]

Em đếm thì ra 19 vân sáng thôi. Với những k chẵn khác cũng cùng kết quả.

 ~O) k lẻ, tương tự, lấy một giá k lẻ bất kỳ thế vào, vì số lẻ không chia hết cho 2, cho nên em đếm trong khoảng đó chỉ có 18 vân sáng thôi. (Vì vân sáng nên m chỉ lấy số nguyên)

VD: lấy k = 3:

[tex] \frac{3.3}{2}\leq m\leq \frac{3.3}{2} + 18[/tex]

[tex] 4,5\leq m\leq 4,5 + 18[/tex]