Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 01:47:04 AM Ngày 16 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6742Tiêu đề: một bài quang học lượng tử cần giúp
Gửi bởi: beokute trong 01:47:04 AM Ngày 16 Tháng Hai, 2012
1. cho kim loại có công thoát là 6,625.10^-19J. Chiếu vào kim loại trên đồng thời 2 bức xạ lamđa1= 0,2.10^-6 và lamda2= 0,1.10^-6 thì động năng ban đầu của các e sẽ:
A: Từ 0J - 6,625.10^-19J
B: Từ 6,625.10^-19J - 19,875.10^-19J
C: Từ 0J - 13,25.10^-19J
D: Từ 6,625.10^-19J - 13,25.10^-19J
2. Chiếu lần lượt vào catot của tế bào quang điện 2 bức xạ có tấn số lần lượt là f1 và f2=2f1 thì hiệu điện thế làm cho dòng quang điện bị triệt tiêu có độ lớn tương ứng là 4v và 8v. Tìm f1?


Tiêu đề: Trả lời: một bài quang học lượng tử cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:38:10 AM Ngày 16 Tháng Hai, 2012
1. cho kim loại có công thoát là 6,625.10^-19J. Chiếu vào kim loại trên đồng thời 2 bức xạ lamđa1= 0,2.10^-6 và lamda2= 0,1.10^-6 thì động năng ban đầu của các e sẽ:
A: Từ 0J - 6,625.10^-19J
B: Từ 6,625.10^-19J - 19,875.10^-19J
C: Từ 0J - 13,25.10^-19J
D: Từ 6,625.10^-19J - 13,25.10^-19J
2. Chiếu lần lượt vào catot của tế bào quang điện 2 bức xạ có tấn số lần lượt là f1 và f2=2f1 thì hiệu điện thế làm cho dòng quang điện bị triệt tiêu có độ lớn tương ứng là 4v và 8v. Tìm f1?

Theo công thức Einstein ta có :

[tex]\frac{hc}{\lambda } = A + \frac{mv_{0max}^{2}}{2}\Rightarrow \frac{mv_{0max}^{2}}{2} = \frac{hc}{\lambda }- A[/tex]

Vậy động năng lớn nhất tương ứng với bước sóng ngắn nhất. Em thay vào tính !

Động năng nhỏ nhất của các electron bằng 0

Bài 2 :
[tex]hf_{1} = A + eU_{h1}[/tex] (1)

[tex]hf_{2} = A + eU_{h2}[/tex] (2)

Trừ vế với vế ta có : [tex]hf_{2} - hf_{1} = e ( U_{h2} - U_{h1})= hf_{1} \Rightarrow f_{1} = \frac{e ( U_{h2} - U_{h1})}{h}[/tex]