Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaoho trong 11:38:07 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6741Tiêu đề: dòng điện x.c đây. anh em ơi hepl....me
Gửi bởi: thaoho trong 11:38:07 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
Các bác giúp em bài ni nhá.Em thấy đáp án là B mà không biết mằm răng cho ra cả. Kiu kiu các bác nhiều nhé..

mạch x.c R,L,Ccos C thay đổi. cho UR = 60V ,UL = 120V, UC= 60V. Thay đổi C để U'c = 40V. Tìm giá trị hiệu dụng của UR khi đó
A. 13,3 V
B. 53,1 V
C. 80V
D. 90V


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện x.c đây. anh em ơi hepl....me
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:02:19 AM Ngày 16 Tháng Hai, 2012
Các bác giúp em bài ni nhá.Em thấy đáp án là B mà không biết mằm răng cho ra cả. Kiu kiu các bác nhiều nhé..

mạch x.c R,L,Ccos C thay đổi. cho UR = 60V ,UL = 120V, UC= 60V. Thay đổi C để U'c = 40V. Tìm giá trị hiệu dụng của UR khi đó
A. 13,3 V
B. 53,1 V
C. 80V
D. 90V

 ~O) Lúc đầu: Ta có: [tex]U_{L}=2U_{R}[/tex] suy ra lúc sau ta vẫn có: [tex]U'_{L}=2U'_{R}[/tex]

Mà: [tex]U_{R}^{2}+\left( U_{L}-U_{C}\right)^{2}=U'_{R}^{2}+\left( U'_{L}-U'_{C}\right)^{2}[/tex]

[tex]U_{R}^{2}+\left( U_{L}-U_{C}\right)^{2}=U'_{R}^{2}+\left( U'_{L}-U'_{C}\right)^{2} \Leftrightarrow 60^{2}+60^{2}= U'_{R}^{2}+\left( 2U'_{R}-40\right)^{2}[/tex]

Suy ra đáp án B.