Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 02:12:16 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6735Tiêu đề: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: arsenal2011 trong 02:12:16 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch L, R, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Điện áp hai đầu đoạn các đoạn mạch chứa L, R và R, C lần lượt có biểu thức :[tex]u_{LR}=150cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)V[/tex]; [tex]u_{RC}=50\sqrt{6}cos\left(100\pi t-\frac{\pi }{12} \right)V[/tex].Cho [tex]R=25\Omega[/tex] .Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng:
[tex]A.3,0A[/tex]
[tex]B.3\sqrt{2}A[/tex]
[tex]C.\frac{3\sqrt{2}}{2}A[/tex]
[tex]D.3,3A[/tex]

Bài 2: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động liên tục trong một ngày đêm tiêu thụ lượng điện năng là 12kWh . Biết hệ số công suất của động cơ là 0,83. Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng:
A. 0,71 kW
B. 1,0 kW
C. 1,1 kW
D. 0,60 kW

Bài 3: Điện năng được truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây một pha. Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần? Biết rằng, công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1
A. 4,35
B. 4,15
C. 5,00
D. 5,15


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:38:44 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch L, R, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Điện áp hai đầu đoạn các đoạn mạch chứa L, R và R, C lần lượt có biểu thức :[tex]u_{LR}=150cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)V[/tex]; [tex]u_{RC}=50\sqrt{6}cos\left(100\pi t-\frac{\pi }{12} \right)V[/tex].Cho [tex]R=25\Omega[/tex] .Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng:
[tex]A.3,0A[/tex]
[tex]B.3\sqrt{2}A[/tex]
[tex]C.\frac{3\sqrt{2}}{2}A[/tex]
[tex]D.3,3A[/tex]

[tex]cos(\varphi_{u_{RC},i})=cos(\alpha)=\frac{U_R}{U_{RC}}[/tex]
[tex]cos(\varphi_{u_{RL},i})=cos(\frac{5\pi}{12}-\alpha)=\frac{U_R}{U_{RL}}[/tex]
[tex]\frac{cos(\frac{5.\pi}{12}-\alpha)}{cos(\alpha)}=\frac{U_{RC}}{U_{RL}}=\frac{\sqrt{6}}{3}[/tex]
[tex]==> tan(\alpha)=\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{Z_{C}}{R} ==> Z_C=\frac{25\sqrt{3}}{3} ==> Z_{RC}=50\frac{\sqrt{3}}{3} ==> I = 3A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:49:55 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
Bài 2: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động liên tục trong một ngày đêm tiêu thụ lượng điện năng là 12kWh . Biết hệ số công suất của động cơ là 0,83. Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng:
A. 0,71 kW
B. 1,0 kW
C. 1,1 kW
D. 0,60 kW
Giả sử dòng điện là [tex]i=I_0.cos(\omega.t)[/tex] và [tex]u=U_0.cos(\omega.t + \varphi)[/tex]
công suất tức thì : [tex]p=u.i=U_o.I_o.cos(\omega.t)cos(\omega.t+\varphi)[/tex]
[tex]==> p=U.I.cos(\varphi)+U.I.cos(2\omega.t+\varphi)[/tex]
[tex]==> p_{max}[/tex] khi [tex]cos(2\omega.t+\varphi)=1 ==> p_{max}=U.I.cos(\varphi)+U.I. [/tex]("Xem thêm trong SGK NC")
Mặt khác [tex]P=U.I.cos(\varphi)=A/t=500W ==> U.I = 602,41[/tex]
[tex]==> p_{max}=500+602,41=1102,41W=1,10241kW[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:37:40 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
Bài tập số 3 còn thiếu dữ kiện thì phải


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:45:38 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
Bài tập số 3 còn thiếu dữ kiện thì phải
Thiếu chỗ nào vậy ạ ,đề em chép đủ mà


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: thaoho trong 11:49:24 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
bài này tớ nghĩ có thể làm được mà


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:18:31 AM Ngày 16 Tháng Hai, 2012
[Bài 3:[/b][/u] Điện năng được truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây một pha. Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần? Biết rằng, công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1
A. 4,35
B. 4,15
C. 5,00
D. 5,15

[/quote]
 Php1 = 25%P hay RP^2/U_1^2=0,25P
 Php2 = 1%P  hay RP^2/U_2^2=0,01P
Do đó U2 = 5U1. chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: hoang mỉnh88 trong 08:12:18 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2012
Bài tập số 3 còn thiếu dữ kiện thì phải
Thiếu chỗ nào vậy ạ ,đề em chép đủ mà

mình làm thử rùi nhưng vẫn chưa ra.nếu đề cho là công suất hao phí lúc sau giảm 25 lần so với lúc trước thì mới làm được.nếu như vậy mình ra đáp án là U tăng 4.25 lần.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:11:00 AM Ngày 29 Tháng Ba, 2012
Arsenal đang ra đề cho mọi người giải ???

Arsenal nên xem lại quy định 2!!!

Nhắc nhở Arsenal lần thứ 1.

Topic này sẽ bị khoá lại từ hôm nay (ngày 29-3-2012).

Và topic "Một số bài tập thi thử hay" do Arsenal đăng ngày 27-3-2012 cũng bị khoá với cùng lý do trên.