Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: los2v3_4ever trong 10:27:06 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6734Tiêu đề: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: los2v3_4ever trong 10:27:06 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Một mạch điện xoay chiều ba pha được mắc theo hình tam giác, ở ba pha điện là ba bóng đền giống hệt nhau sáng
bình thường. Nếu một bóng đèn bị cháy thì
A: 2 bóng còn lại bị tắt. B: 2 bóng còn lại sáng bình thường.
C: 2 bóng còn lại sáng hơn. D: 2 bóng còn lại tối hơn.
Mọi người giải rùm!
Cảm Ơn!  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:40:50 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Một mạch điện xoay chiều ba pha được mắc theo hình tam giác, ở ba pha điện là ba bóng đền giống hệt nhau sáng
bình thường. Nếu một bóng đèn bị cháy thì
A: 2 bóng còn lại bị tắt. B: 2 bóng còn lại sáng bình thường.
C: 2 bóng còn lại sáng hơn. D: 2 bóng còn lại tối hơn.
Mọi người giải rùm!
Cảm Ơn!  ^-^
Phải đáp án D không bạn 


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:44:14 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Một mạch điện xoay chiều ba pha được mắc theo hình tam giác, ở ba pha điện là ba bóng đền giống hệt nhau sáng
bình thường. Nếu một bóng đèn bị cháy thì
A: 2 bóng còn lại bị tắt. B: 2 bóng còn lại sáng bình thường.
C: 2 bóng còn lại sáng hơn. D: 2 bóng còn lại tối hơn.
Mọi người giải rùm!
Cảm Ơn!  ^-^


Vấn đề này đã thảo luận trên Diễn đàn rồi, xem link này:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4429.msg21643#msg21643 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4429.msg21643#msg21643)


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: los2v3_4ever trong 10:53:21 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Một mạch điện xoay chiều ba pha được mắc theo hình tam giác, ở ba pha điện là ba bóng đền giống hệt nhau sáng
bình thường. Nếu một bóng đèn bị cháy thì
A: 2 bóng còn lại bị tắt. B: 2 bóng còn lại sáng bình thường.
C: 2 bóng còn lại sáng hơn. D: 2 bóng còn lại tối hơn.
Mọi người giải rùm!
Cảm Ơn!  ^-^

Em không rõ lắm,Thầy giải tích cho em kết quả với a! :D


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: los2v3_4ever trong 10:56:26 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Một mạch điện xoay chiều ba pha được mắc theo hình tam giác, ở ba pha điện là ba bóng đền giống hệt nhau sáng
bình thường. Nếu một bóng đèn bị cháy thì
A: 2 bóng còn lại bị tắt. B: 2 bóng còn lại sáng bình thường.
C: 2 bóng còn lại sáng hơn. D: 2 bóng còn lại tối hơn.
Mọi người giải rùm!
Cảm Ơn!  ^-^
Phải đáp án D không bạn 
Mình thấy đáp án bảo là A


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:01:17 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012

Em không rõ lắm,Thầy giải tích cho em kết quả với a! :D


Trích bài của Tengrimss:

- Khi đèn bị đứt, hay chỉ còn lại 2 bóng, khi đó cường độ dòng điện qua qua hai bóng đó sẽ giảm nên 2 bóng sáng yếu hơn.

 ~O) Tức là bài của em là đáp án D.


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:46:27 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
Một mạch điện xoay chiều ba pha được mắc theo hình tam giác, ở ba pha điện là ba bóng đền giống hệt nhau sáng
bình thường. Nếu một bóng đèn bị cháy thì
A: 2 bóng còn lại bị tắt. B: 2 bóng còn lại sáng bình thường.
C: 2 bóng còn lại sáng hơn. D: 2 bóng còn lại tối hơn.
Mọi người giải rùm!
Cảm Ơn!  ^-^
+ Mạch điện xoay chiều 3 pha mắc hình tam giác, theo trieubeo đây là tải mắc hình tam giác, nếu 1 đèn bị đứt thì theo trieubeo 2 đèn kia không bị ảnh hường gì vì điện áp trên 2 đèn đó vẫn không đổi.
+ Nếu tải mắc hình sao thì khi bóng đứt 2 bóng còn lại sẽ giảm
đó là ý kiến của trieubeo