Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:02:04 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6733Tiêu đề: Một số bài lý trong đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:02:04 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Đầu trên của một lò xo có độ cứng [tex]k=100N/m[/tex] được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm , nhẹ không dãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng [tex]m=400g[/tex].Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng [tex]2cm[/tex] rồi truyền cho vật tốc độ [tex]v_{0}[/tex] hướng về vị trí cân bằng. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Giá trị lớn nhất của [tex]v_{0}[/tex] để vật còn dao động điều hoà là:
[tex]A.50,0cm/s[/tex]
[tex]B.54,8cm/s[/tex]
[tex]C.20,0cm/s[/tex]
[tex]D.17,3cm/s[/tex]

Bài 2: Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động [tex]e=220\sqrt{2}cos100\pi t\left(V \right)[/tex], t tính bằng giây. Tốc độ quay của rôto là [tex]600[/tex]vòng/ phút. Biết rằng ứng với mỗi cặp cực có một cặp cuộn dây; mỗi cuộn dây có [tex]5000[/tex]vòng dây ; các cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau. Từ thông cực đại gửi qua một vòng dây bằng:
[tex]A.99,0\mu Wb[/tex]
[tex]B.19,8\mu Wb[/tex]
[tex]C.39,6\mu Wb[/tex]
[tex]D.198\mu Wb[/tex]

Bài 3: Chiếu một tia ánh sáng trắng lên bề mặt một bản mặt song song dưới góc tới [tex]i=45^{0}[/tex] .Biết rằng bản này dày [tex]20cm[/tex] và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là [tex]1,685[/tex] và [tex]1,643[/tex].Bề rộng của chùm tia ló bằng:
[tex]A.2,63mm[/tex]
[tex]B.3,66mm[/tex]
[tex]C.2,05mm[/tex]
[tex]D.3,14mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lý trong đề thi thử
Gửi bởi: los2v3_4ever trong 11:07:08 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Đầu trên của một lò xo có độ cứng [tex]k=100N/m[/tex] được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm , nhẹ không dãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng [tex]m=400g[/tex].Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng [tex]2cm[/tex] rồi truyền cho vật tốc độ [tex]v_{0}[/tex] hướng về vị trí cân bằng. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Giá trị lớn nhất của [tex]v_{0}[/tex] để vật còn dao động điều hoà là:
[tex]A.50,0cm/s[/tex]
[tex]B.54,8cm/s[/tex]
[tex]C.20,0cm/s[/tex]
[tex]D.17,3cm/s[/tex]
Ai làm bài 1 này chưa?Không biết đáp án là B đúng không nhi? :D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:09:48 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Bài 1: Đầu trên của một lò xo có độ cứng [tex]k=100N/m[/tex] được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm , nhẹ không dãn. Đầu dưới của lò xo treo vật nặng [tex]m=400g[/tex].Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một khoảng [tex]2cm[/tex] rồi truyền cho vật tốc độ [tex]v_{0}[/tex] hướng về vị trí cân bằng. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Giá trị lớn nhất của [tex]v_{0}[/tex] để vật còn dao động điều hoà là:
[tex]A.50,0cm/s[/tex]
[tex]B.54,8cm/s[/tex]
[tex]C.20,0cm/s[/tex]
[tex]D.17,3cm/s[/tex]

Bài 1. [tex]\Delta l_{0}=\frac{mg}{k}=0,04m[/tex]
[tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}=5\sqrt{10}[/tex]
[tex]A^{2}=x^{2}+\frac{V^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
ĐK để vật còn dđ đh A[tex]A\leq \Delta l_{0}[/tex]
Tất cả =>[tex]V\leq 54,8 m/s[/tex]
B


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:57:36 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Bài 3: Chiếu một tia ánh sáng trắng lên bề mặt một bản mặt song song dưới góc tới [tex]i=45^{0}[/tex] .Biết rằng bản này dày [tex]20cm[/tex] và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là [tex]1,685[/tex] và [tex]1,643[/tex].Bề rộng của chùm tia ló bằng:
[tex]A.2,63mm[/tex]
[tex]B.3,66mm[/tex]
[tex]C.2,05mm[/tex]
[tex]D.3,14mm[/tex]


sini =nsinr => r
MN=HN-HM= e(tani - tan r)
d= MN*cosi

thế lần lượt nđ, nt vào 3pt trên => d đỏ, d tím
độ rộng denta= d đỏ -d tím=2,05mm
C


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:32:00 AM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
.......................................................


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:12:58 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012

Bài 2: Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động [tex]e=220\sqrt{2}cos100\pi t\left(V \right)[/tex], t tính bằng giây. Tốc độ quay của rôto là [tex]600[/tex]vòng/ phút. Biết rằng ứng với mỗi cặp cực có một cặp cuộn dây; mỗi cuộn dây có [tex]5000[/tex]vòng dây ; các cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau. Từ thông cực đại gửi qua một vòng dây bằng:
[tex]A.99,0\mu Wb[/tex]
[tex]B.19,8\mu Wb[/tex]
[tex]C.39,6\mu Wb[/tex]
[tex]D.198\mu Wb[/tex]


Hướng dẫn cho em như sau :
Tần số quay của rôto : f r = 10 Hz ; Tần số dòng điện do máy phát ra : f i = 50 Hz.

Số cặp cực của nam châm : [tex]f_{i} = nf_{r} \Rightarrow n = \frac{f_{i}}{f_{r}} = 5[/tex]

Vậy số cuộn dây là 2n = 10 .

Biên độ suất điện động : [tex]E_{0} = 2n NBS\omega = 2n N\Phi _{max}2\pi f_{i}[/tex]

Trong đó N = 5000 là số vòng trong mỗi cuộn dây và [tex]\Phi _{max}[/tex] là từ thông cực đại cần tìm