Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhokiudoi trong 07:49:06 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6732Tiêu đề: các thầy và các bạn vào giúp đỡ em bài này với ạ.
Gửi bởi: nhokiudoi trong 07:49:06 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
chiếu bước sóng 1 = 0,35 micomet. lamda 2 = 0,54 micomet thấy vận tốc cực đại gấp đôi nhau.
a. tính công thoát A
b. nếu chiếu 1 chùm ánh sáng trắng thì U hãm = ? ( lamda tím = 0,38, lamda đỏ = 0,76 )
c. tách 1 e có v0 = 6.10^5 m/s bay vào điện trường đều giữa 2 điểm AB có U(AB) = -10V. sau khi ra khỏi điện trường cho bay vào từ trường dều có B = 2.10^-4T sao cho vecto B vuông góc với vecto v. tính bán kính quĩ đạo của e.

cho em hỏi câu b tại sao lại cho lamda dỏ và tím ở đây làm gì ạ? nếu áp dụng công thức e.Uh=1/2mv2 thì đâu liện quan đến lamda ạ? và câu c nếu bán kính = (m.v)/(q.B) thì sao lại cho thêm U làm gì ạ?
mong các thầy và các bạn giúp gem bài này với ạ. có phải em làm sai không ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: các thầy và các bạn vào giúp đỡ em bài này với ạ.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:50:44 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
b, đầu bài cho là chiếu 2 tia sáng lamda  1 và 2 thì cần U= Uh thì mới k có dđ trong mạch. còn ý b là chumg sáng trắng nên Uh cần phải lớn hơn ( về độ lớn mới có thể hãm)
chú ý: Uh của TH chùm sáng =max( Uh i)= Uh của tia sáng có bc sóng nhỏ nhất
TH này Uh=Uh ứng vs tia tím


Tiêu đề: Trả lời: các thầy và các bạn vào giúp đỡ em bài này với ạ.
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:52:13 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
chiếu bước sóng 1 = 0,35 micomet. lamda 2 = 0,54 micomet thấy vận tốc cực đại gấp đôi nhau.
cho em hỏi câu b tại sao lại cho lamda dỏ và tím ở đây làm gì ạ? nếu áp dụng công thức e.Uh=1/2mv2 thì đâu liện quan đến lamda ạ? và câu c nếu bán kính = (m.v)/(q.B) thì sao lại cho thêm U làm gì ạ?
mong các thầy và các bạn giúp gem bài này với ạ. có phải em làm sai không ạ ?
-theo công thức Anhx-Tanh
hf=A+Wd <->hc/lamda = A+eUh
vậy Uh phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích
-khi bay vào vùng điện trường có U(AB)=-10V. thì e lại được tăng tốc thêm. nên khi ra khỏi điện trường, vận tốc của e lúc đó lớn hơn Vo. và được tính theo công thức:
1/2.m.v^2 = 1/2.m.vo^2 + trị tuyệt đối (e.UAB)->V=?


Tiêu đề: Trả lời: các thầy và các bạn vào giúp đỡ em bài này với ạ.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:58:53 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
c, Wđ = eUh = mV0^2/2
trong vùng Điện trg E
ADĐLBiến Thiên W: mV^2/2 - mV0^2/2 =qEd =qU (vs q=-e, U=-10) => V
khi chuyển động vào vùng có từ trg B, e chịu td của lực lorenxo đóng vai trò là lực hg' tâm
Fl = Fht
<=> eVB = mV^2 /R =>R=mV/eB


Tiêu đề: Trả lời: các thầy và các bạn vào giúp đỡ em bài này với ạ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:01:44 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2012
chiếu bước sóng 1 = 0,35 micomet. lamda 2 = 0,54 micomet thấy vận tốc cực đại gấp đôi nhau.
b. nếu chiếu 1 chùm ánh sáng trắng thì U hãm = ? ( lamda tím = 0,38, lamda đỏ = 0,76 )
cho em hỏi câu b tại sao lại cho lamda dỏ và tím ở đây làm gì ạ? nếu áp dụng công thức e.Uh=1/2mv2 thì đâu liện quan đến lamda ạ? và câu c nếu bán kính = (m.v)/(q.B) thì sao lại cho thêm U làm gì ạ?
mong các thầy và các bạn giúp gem bài này với ạ. có phải em làm sai không ạ ?
[tex]1/2m.v0^2[/tex] có liên quan đến lambda chứ. Công thức AnhxTanh [tex]hc/\lambda=A+1/2mv_o^2[/tex]
Khi chiếu as trắng vào thì bức xạ có bước sóng ngắn nhất sẽ cho ra e có tốc độ lớn nhất, do vậy chỉ cần làm cho các electron này không về đến điện cực là sẽ triêt tiêu dòng quang điện. Do vậy trong ý câu (b) bạn phải dùng bước sóng tím để tìm V0