Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: los2v3_4ever trong 11:37:43 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6731Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: los2v3_4ever trong 11:37:43 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R = Zc = 100 một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u =
[100cos(100pi.t + pi/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở.
Mọi người giải đáp hộ mình với.
Cảm Ơn! :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:48:33 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2012
Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R = Zc = 100 một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u =
[100cos(100pi.t + pi/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở.
Mọi người giải đáp hộ mình với.
Cảm Ơn! :D


Xem bài giải ở link này:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4944 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4944)