Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 09:38:33 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6725Tiêu đề: Bài tập máy biến áp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:38:33 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2012
Cho máy biến áp có tỉ số vòng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 10. Cuộn sơ cấp có điện trở [tex]R=30\Omega[/tex].Dòng điện hiệu và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 1A và 50V. Bỏ qua hao phí dòng Fuco. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu cuộn thứ cấp khi đó số chỉ của vôn kế bằng:
A. 300 V.                    B. 400 V.                      C. 500 V.                 D. 250 V.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy biến áp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:07:05 AM Ngày 13 Tháng Hai, 2012
Cho máy biến áp có tỉ số vòng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 10. Cuộn sơ cấp có điện trở [tex]R=30\Omega[/tex].Dòng điện hiệu và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 1A và 50V. Bỏ qua hao phí dòng Fuco. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu cuộn thứ cấp khi đó số chỉ của vôn kế bằng:
A. 300 V.                    B. 400 V.                      C. 500 V.                 D. 250 V.

ta có:
U1^2 = UL^2 +UR^2 ->UL^2 = 50^2 - (IR)^2 = 50^2 - 30^2 = 1600 ->UL=40V
mà: UL/U2 = N1/N2 ->U2 = UL.N2/N1 = 40.10 = 400V


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy biến áp
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:34:01 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Cho máy biến áp có tỉ số vòng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 10. Cuộn sơ cấp có điện trở [tex]R=30\Omega[/tex].Dòng điện hiệu và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 1A và 50V. Bỏ qua hao phí dòng Fuco. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu cuộn thứ cấp khi đó số chỉ của vôn kế bằng:
A. 300 V.                    B. 400 V.                      C. 500 V.                 D. 250 V.

ta có:
U1^2 = UL^2 +UR^2 ->UL^2 = 50^2 - (IR)^2 = 50^2 - 30^2 = 1600 ->UL=40V
mà: UL/U2 = N1/N2 ->U2 = UL.N2/N1 = 40.10 = 400V
em muốn hỏi là tại sao trong 1 số bài e thấy áp dụng U1=UR + UL còn bài này lại là U1^2 = UL^2 +UR^2   ?????


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy biến áp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:14:27 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Cho máy biến áp có tỉ số vòng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 10. Cuộn sơ cấp có điện trở [tex]R=30\Omega[/tex].Dòng điện hiệu và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 1A và 50V. Bỏ qua hao phí dòng Fuco. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu cuộn thứ cấp khi đó số chỉ của vôn kế bằng:
A. 300 V.                    B. 400 V.                      C. 500 V.                 D. 250 V.

ta có:
U1^2 = UL^2 +UR^2 ->UL^2 = 50^2 - (IR)^2 = 50^2 - 30^2 = 1600 ->UL=40V
mà: UL/U2 = N1/N2 ->U2 = UL.N2/N1 = 40.10 = 400V
em muốn hỏi là tại sao trong 1 số bài e thấy áp dụng U1=UR + UL còn bài này lại là U1^2 = UL^2 +UR^2   ?????
em post một bài lên xem? biểu thức em đưa ra hơi kỳ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy biến áp
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 09:06:24 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Cho máy biến áp có tỉ số vòng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 10. Cuộn sơ cấp có điện trở [tex]R=30\Omega[/tex].Dòng điện hiệu và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 1A và 50V. Bỏ qua hao phí dòng Fuco. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu cuộn thứ cấp khi đó số chỉ của vôn kế bằng:
A. 300 V.                    B. 400 V.                      C. 500 V.                 D. 250 V.

ta có:
U1^2 = UL^2 +UR^2 ->UL^2 = 50^2 - (IR)^2 = 50^2 - 30^2 = 1600 ->UL=40V
mà: UL/U2 = N1/N2 ->U2 = UL.N2/N1 = 40.10 = 400V
[/quote]
em muốn hỏi là tại sao trong 1 số bài e thấy áp dụng U1=UR + UL còn bài này lại là U1^2 = UL^2 +UR^2   ?????
[/quote]
em post một bài lên xem? biểu thức em đưa ra hơi kỳ?
[/quote]
à, em cũng ko rõ mình có phải bị nhầm ko nữa, nhưng chắc e đang lầm tưởng giữa vài khái niệm.
Như thế này: Khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều với giá trị hiệu dụng Ú sẽ có 1 phần điện năng bị hao phí trên điện trở r1, phần còn lại sinh ra suất điện động E1 trên cuộn sơ cấp nên E1 = U1 - I1. r1
Mặt khác chính UL1 là suất điện động tự cảm e1 xuất hiện ở cuộn sơ cấp  nên E1= I1. ZL nên U1 = I1. r1 + I1. L1