Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the tree trong 09:15:12 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6713Tiêu đề: nguyen tu bohr
Gửi bởi: the tree trong 09:15:12 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2012
Buoc sog cua vach quang pho thu nhat trog day Laiman la 122mm.buoc song cua vach H[tex]\beta[/tex] cua day Banme la 0,486 [tex]\mu[/tex]
.Buoc song cua vach thu 2 trog day Laiman la?


Tiêu đề: Trả lời: nguyen tu bohr
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:11:18 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2012
Buoc sog cua vach quang pho thu nhat trog day Laiman la 122mm.buoc song cua vach H[tex]\beta[/tex] cua day Banme la 0,486 [tex]\mu[/tex]
.Buoc song cua vach thu 2 trog day Laiman la?
Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman
hc/lamda21= E2-E1
Bước sóng của vạch beta trong dãy banme:
hc/lamda42 = E4-E2
Bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Laiman
hc/lamda31 = E3 - E1
Không thể tìm được: lamda31


Tiêu đề: Trả lời: nguyen tu bohr
Gửi bởi: the tree trong 10:18:11 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2012
Buoc sog cua vach quang pho thu nhat trog day Laiman la 122mm.buoc song cua vach H[tex]\beta[/tex] cua day Banme la 0,486 [tex]\mu[/tex]
.Buoc song cua vach thu 2 trog day Laiman la?
Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman
hc/lamda21= E2-E1
Bước sóng của vạch beta trong dãy banme:
hc/lamda42 = E4-E2
Bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Laiman
hc/lamda31 = E3 - E1
Không thể tìm được: lamda31
thuc chat day la de trac nghiem voi cac dap an sau
A 0.0224[tex]\mu[/tex] B 0.4324[tex]\mu[/tex] C 0.0975[tex]\mu[/tex] D 0.3672[tex]\mu[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: nguyen tu bohr
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:33:56 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2012
Buoc sog cua vach quang pho thu nhat trog day Laiman la 122mm.buoc song cua vach H[tex]\beta[/tex] cua day Banme la 0,486 [tex]\mu[/tex]
.Buoc song cua vach thu 2 trog day Laiman la?
Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman
hc/lamda21= E2-E1
Bước sóng của vạch beta trong dãy banme:
hc/lamda42 = E4-E2
Bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Laiman
hc/lamda31 = E3 - E1
Không thể tìm được: lamda31
thuc chat day la de trac nghiem voi cac dap an sau
A 0.0224[tex]\mu[/tex] B 0.4324[tex]\mu[/tex] C 0.0975[tex]\mu[/tex] D 0.3672[tex]\mu[/tex]

Nếu vậy thì giải thế này:
E2-E1<E3-E1<E4-E1
hc/lamda21 < hc/lamda31 < hc/lamda41
mà: hc/lamda41 = hc/lamda21 + hc/lamda42


Tiêu đề: Trả lời: nguyen tu bohr
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:44:16 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2012
Buoc sog cua vach quang pho thu nhat trog day Laiman la 122mm.buoc song cua vach H[tex]\beta[/tex] cua day Banme la 0,486 [tex]\mu[/tex]
.Buoc song cua vach thu 2 trog day Laiman la?
Bước sóng thứ 1 trong laimain phải nhỏ hơn bước sóng H_{beta} sao nó lại lớn hơn kia , hình như 122mm là bước sóng không đúng


Tiêu đề: Trả lời: nguyen tu bohr
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:46:07 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2012

Nếu vậy thì giải thế này:
E2-E1<E3-E1<E4-E1
hc/lamda21 < hc/lamda31 < hc/lamda41
mà: hc/lamda41 = hc/lamda21 + hc/lamda42


 ~O) Thầy Ngulau211 và thầy Trieubeo giảng hết rồi, giờ thầy chỉ lặp lại thôi.

Trước hết, về đề bài, em ghi chưa đúng (hoặc ghi đúng thì đề sai rồi). Đề chính xác phải là:

 ~O) Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lymann là 122 nm. Bước sóng của vạch beta của Hidro là [tex]0,486\mu m[/tex]. Tìm bước sóng thứ hai trong dãy Lymann.

A 0.0224 [tex]\mu m[/tex]              B 0.4324 [tex]\mu m[/tex]

C 0.0975 [tex]\mu m[/tex]              D 0.3672 [tex]\mu m[/tex]

(Em chú ý phần tô xanh trong đề)

 ~O) Giải

Ta có: [tex]E_{2}-E_{1}<E_{3}-E_{1}<E_{4}-E_{1}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{hc}{\lambda _{21}}< \frac{hc}{\lambda _{31}}< \frac{hc}{\lambda _{41}}[/tex] (1)

Mà: [tex]\frac{hc}{\lambda _{41}}= \frac{hc}{\lambda _{42}}+ \frac{hc}{\lambda _{21}}[/tex] (2)

(Về điều này thì em làm nhiều bài tập sẽ rõ, nó ý như quy tắc chèn điểm trong cộng vector vậy: [tex]\vec{AB}= \vec{AC}+\vec{CB}[/tex] )

Mà bước sóng thứ nhất trong dãy Lymann tức là [tex]\lambda _{21}[/tex], bước sóng vạch beta của Hidro là [tex]\lambda _{42}[/tex].

Ta tính được:

[tex]\left(2 \right)\Rightarrow \frac{1}{\lambda _{41}}= \frac{1}{\lambda _{42}} + \frac{1}{\lambda _{21}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda _{41} = 0,0975 \left(\mu m \right)[/tex] (3)

 ~O) Mặt khác:

(1) [tex]\Leftrightarrow \frac{1}{\lambda _{21}}< \frac{1}{\lambda _{31}}< \frac{1}{\lambda _{41}}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \lambda _{21}>\lambda _{31}>\lambda _{41}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 0,122>\lambda _{31}>0,0975[/tex]

 ~O) So sánh bốn đáp án, suy ra: Không có đáp án!!!!!  8-x 8-x 8-x 8-x

Em xem lại đề bài và đáp án bài này đi, gì mà sai sót tùm lum vậy.

 ~O) P/S: Thực tế thì [tex]\lambda _{31}=0,10266 \left(\mu m \right)[/tex] (gần đúng). (Mấy bài dạng này rất dễ vì ta có thể dùng cách khác để thử nghiệm (số liệu gần bằng)  8-x, cách trên chỉ là tính theo dữ liệu đề bài thôi!)

 mmm-) hoc-) m:-s