Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: doanminhdat trong 04:22:34 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6708Tiêu đề: bài toán pha khó trong điện xoay chiều?
Gửi bởi: doanminhdat trong 04:22:34 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2012
 [-O< ~O)
đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  60v vào  hai đầu  đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là  i1 =Io cos(100pit +pi/4)(A).Nếu ngắt bỏ tụ điện thì cường độ dong điện qua đoạn mạch là i2=Io cos(100pit -pi/12)(A).Điện áp hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu????

nhờ các chiến hữu giải dùm hix!!bỏ lâu wa rùi.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán pha khó trong điện xoay chiều?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:53:34 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2012
[-O< ~O)
đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  60v vào  hai đầu  đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là  i1 =Io cos(100pit +pi/4)(A).Nếu ngắt bỏ tụ điện thì cường độ dong điện qua đoạn mạch là i2=Io cos(100pit -pi/12)(A).Điện áp hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu????

Io1=Io2 =>Z1=Z2
<=>R²+(Zl-Zc)²=R²+Zl² <->Zl-Zc=-Zl ->Zc=2Zl
gọi phương trình hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là:
u=60can2.Cos(100pi.t+phi)
góc lệch pha của u so với i trong trường hợp 1 là
tan(phi1)=(Zl-Zc)/R = (Zl-2Zl)/R = -Zl/R. giả sử giải ra: phi1=-a
vậy phương trình dòng điện trong mạch là:
 i1 =Io cos(100pit +phi +a)(A)
nhưng theo bài ra thì:
 i1 =Io cos(100pit +pi/4)(A)
như vậy: phi +a =pi/4 (1)
góc lệch pha của u so với i trong trường hợp 2 là
tan(phi2)=Zl/R. khi đó phi2= a
vậy phương trình dòng điện trong mạch là:
 i2 =Io cos(100pit +phi - a)(A)
nhưng theo bài ra thì:
 i1 =Io cos(100pit -pi/12)(A)
như vậy: phi - a = -pi/12 (2)
cộng (1) và (2) suy ra:
2phi = pi/6 ->phi = pi/12
vậy phương trình hiệu điện thế hai đầu mạch là:
u=60can2.Cos(100pi.t+phi) <=> u=60can2.Cos(100pi.t+pi/12)Tiêu đề: Trả lời: bài toán pha khó trong điện xoay chiều?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:18:41 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2012
[-O< ~O)
đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  60v vào  hai đầu  đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là  i1 =Io cos(100pit +pi/4)(A).Nếu ngắt bỏ tụ điện thì cường độ dong điện qua đoạn mạch là i2=Io cos(100pit -pi/12)(A).Điện áp hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu????

nhờ các chiến hữu giải dùm hix!!bỏ lâu wa rùi.
+Trong cả hai TH Cùng U,I ==> cùng Z
[tex]==> |\varphi_1| = |\varphi_2|[/tex]
+vì lúc đầu có C, lúc sau không có C [tex]==> \varphi_1<0 còn \varphi_2>0 ==> \varphi_2=-\varphi_1 [/tex]
[tex]\varphi_u  -\varphi_{i2} = \varphi_{i1} - \varphi_u ==> \varphi_u = \pi/12[/tex]
[tex]==> u = 60\sqrt{2}cos(100\pi.t + \pi/12)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán pha khó trong điện xoay chiều?
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:26:51 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2012
có chút hình vẽ cho sinh động chứ các th nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: bài toán pha khó trong điện xoay chiều?
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:38:35 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2012
có chút hình vẽ cho sinh động chứ các th nhỉ

Thầy post bài em lên thành hình bên dưới luôn, để mọi người đọc nhanh hơn.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán pha khó trong điện xoay chiều?
Gửi bởi: doanminhdat trong 04:51:06 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2012
các bạn cho mình hỏi là trong cả bài toán thì phi của u luôn không đổi à? sao mình thấy các bnaj đều giải mặc định là như vậy? [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài toán pha khó trong điện xoay chiều?
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:46:09 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2012
các bạn cho mình hỏi là trong cả bài toán thì phi của u luôn không đổi à? sao mình thấy các bnaj đều giải mặc định là như vậy? [-O<


Phần lớn các bài toán mạch điện xoay chiều không phân nhánh đều là như vậy đó bạn.

Đề bài không nói gì đặc biệt thì ta đều hiểu như vậy hết.