Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ttc_94 trong 10:10:11 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6705Tiêu đề: sao em ko ra kq giong dap án: !!!
Gửi bởi: ttc_94 trong 10:10:11 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cùng pha cách 3m  λ = 1 m; 1 điểm A nằm trên đường thẳng vuông góc với S1S2 ; qua S1 cách S1 khoảng ℓ ; tìm ℓ max để dao động tại A cực đại !!
A 1.5   B: 1    C 4     D 2

em tính hoài nó ra 4; đáp án cho 1.5 @@? :-[ 8-x


Tiêu đề: Trả lời: sao em ko ra kq giong dap án: !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:44:43 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cùng pha cách 3m  λ = 1 m; 1 điểm A nằm trên đường thẳng vuông góc với S1S2 ; qua S1 cách S1 khoảng ℓ ; tìm ℓ max để dao động tại A cực đại !!
A 1.5   B: 1    C 4     D 2

em tính hoài nó ra 4; đáp án cho 1.5 @@? :-[ 8-x
vị trí A cách S1 phải nằm trên đường cực đại [tex]k=1 ==> AS2-lmax=\lambda=1[/tex]
mặt khác [tex]AS2^2-l_{max}^2=9 ==> AS2+l_{max}=9 ==> l_{max}=4cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sao em ko ra kq giong dap án: !!!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:19:50 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
em nghĩ chắc đề nhầm lẫn rồi. em cũng ra 4