Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 09:42:39 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6704Tiêu đề: sóng dừng
Gửi bởi: beokute trong 09:42:39 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
Mọi người làm giúp mình bài này nhé. Cám ơn mọi người trước
1 sợi dây dài 20cm,2 đầu cố định.phương trìnhf  sóng dừng u=5sin(0,5pi*x)cos(20t-pi/2)cm. Tìm số bụng sóng và số nút sóng trên dây


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:48:34 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
Mọi người làm giúp mình bài này nhé. Cám ơn mọi người trước
1 sợi dây dài 20cm,2 đầu cố định.phương trìnhf  sóng dừng u=5sin(0,5pi*x)cos(20t-pi/2)cm. Tìm số bụng sóng và số nút sóng trên dây
[tex]0,5\pi=2\pi/\lambda ==> \lambda=4cm ==> 20=k.\lambda/2 ==> k = 10 ==>[/tex] 10 bụng, 11 nút