Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ddvlddvl trong 03:08:18 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6696Tiêu đề: Bài toán ném quả cầu(Công-Năng lượng)
Gửi bởi: ddvlddvl trong 03:08:18 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
Một người đứng trên đỉnh tháp cao lần lượt ném 3 quả cầu như nhau xuống mặt đất theo các góc khác nhau.Lần thứ nhất,người đó ném quả cầu theo phương ngang,lần thứ 2 người đó ném quả cầu chệch lên 1 góc,lần thứ 3 người đó ném quả cầu chệch xuống 1 góc(so với phương ngang). Hỏi trong trường hợp nào quả cầu bay với vận tốc lớn nhất, biết vận tốc ban đầu người ném là như nhau. Em thấy bài này trong phần bài tập Công-Năng lượng,ai giải theo cách này giúp e với


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán ném quả cầu(Công-Năng lượng)
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:02:10 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2012
Một người đứng trên đỉnh tháp cao lần lượt ném 3 quả cầu như nhau xuống mặt đất theo các góc khác nhau.Lần thứ nhất,người đó ném quả cầu theo phương ngang,lần thứ 2 người đó ném quả cầu chệch lên 1 góc,lần thứ 3 người đó ném quả cầu chệch xuống 1 góc(so với phương ngang). Hỏi trong trường hợp nào quả cầu bay với vận tốc lớn nhất, biết vận tốc ban đầu người ném là như nhau. Em thấy bài này trong phần bài tập Công-Năng lượng,ai giải theo cách này giúp e với
Điều chỉnh yêu câu bài toán : bay với vận tốc lớn nhất thành chạm đất với vận tốc lớn nhất và thêm giả thiết : bỏ qua mọi sức cản của môi trường

Gọi v0 và v lần lượt là tốc độ ném và tốc độ của vật khi chạm đất . Theo định luật bảo toàn cơ năng :

[tex]\frac{mv_{0}^{2}}{2} + mgH = \frac{mv^{2}}{2} \Rightarrow v = \sqrt{v_{0}^{2} + 2gH}[/tex]

Vận tốc chạm đất của quả cầu không phụ thuộc vào góc ném !

Bài toán này chỉ sử dụng kiến thức lớp 10 thôi !