Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langtu_117 trong 05:17:43 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6673Tiêu đề: Sóng dừng trên dây
Gửi bởi: langtu_117 trong 05:17:43 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2012
Một sóng dừng trên dây có O là một bụng sóng , [tex]\lambda =36 \ cm[/tex] . Hai điểm M, N ở cùng 1 phía với O có VTCB cách O những đoạn 6cm và 12cm thì có độ lệch pha là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng trên dây
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:28:37 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2012
Một sóng dừng trên dây có O là một bụng sóng , [tex]\lambda =36 \ cm[/tex] . Hai điểm M, N ở cùng 1 phía với O có VTCB cách O những đoạn 6cm và 12cm thì có độ lệch pha là bao nhiêu ?

\lambda/2=18.
MO=6 ==> M nằm trên bó 1
NO=12 ==> N nằm bó 2
==> M,N ngược pha hay chúng lệch nhau [tex]180^0[/tex]