Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maithanhthanh11 trong 02:00:36 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6672Tiêu đề: 1 câu vật lí hạt nhân
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 02:00:36 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2012
Khi phân tích một đĩa gỗ cổ người ta thấy rằng độ phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex]của nó bằng 0,385 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng của đĩa gỗ cổ đó. Chu kì của C14 là 5600 năm. Hỏi tuổi của đĩa gỗ cổ ?
A. 3500 năm     B. 13311 năm       C. 2112 năm.      D. 1511 năm


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:53:23 PM Ngày 05 Tháng Hai, 2012
Khi phân tích một đĩa gỗ cổ người ta thấy rằng độ phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex]của nó bằng 0,385 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng của đĩa gỗ cổ đó. Chu kì của C14 là 5600 năm. Hỏi tuổi của đĩa gỗ cổ ?
A. 3500 năm     B. 13311 năm       C. 2112 năm.      D. 1511 năm


Bài này maithanhthanh xem link này:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6636.msg30884#msg30884 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6636.msg30884#msg30884)