Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 10:26:02 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6670Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: Journey trong 10:26:02 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2012
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích [tex]q = +5.10^{-6}C[/tex] được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc qua vị trí cân bằng, tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có phương ngang có độ lớn [tex]E = 2.10^{-4} V/m[/tex] . Lấy [tex]g = 10 m/s^2[/tex], [tex]\pi = 3,14[/tex]. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào

A. giảm 20%   
B. tăng 20%
C. tăng 50%   
D. giảm 50%
Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:20:00 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2012
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích [tex]q = +5.10^{-6}C[/tex] được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc qua vị trí cân bằng, tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có phương ngang có độ lớn [tex]E = 2.10^{-4} V/m[/tex] . Lấy [tex]g = 10 m/s^2[/tex], [tex]\pi = 3,14[/tex]. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào

A. giảm 20%   
B. tăng 20%
C. tăng 50%   
D. giảm 50%
Không có vận tốc của con lắc qua vị trí cân bằng thì không tính được !


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Journey trong 06:25:02 AM Ngày 07 Tháng Hai, 2012
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích [tex]q = +5.10^{-6}C[/tex] được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc qua vị trí cân bằng, tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có phương ngang có độ lớn [tex]E = 2.10^{-4} V/m[/tex] . Lấy [tex]g = 10 m/s^2[/tex], [tex]\pi = 3,14[/tex]. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào

A. giảm 20%   
B. tăng 20%
C. tăng 50%   
D. giảm 50%
Không có vận tốc của con lắc qua vị trí cân bằng thì không tính được !

Đáp án là tăng 50% thầy ạ, nhưng em không hiểu làm sao ra được


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:16:45 PM Ngày 07 Tháng Hai, 2012
lick này. http://diendan.vatlytuoitre.com/showthread.php?t=10901


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:49:35 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2012
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích [tex]q = +5.10^{-6}C[/tex] được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc qua vị trí cân bằng, tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có phương ngang có độ lớn [tex]E = 2.10^{-4} V/m[/tex] . Lấy [tex]g = 10 m/s^2[/tex], [tex]\pi = 3,14[/tex]. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào

A. giảm 20%   
B. tăng 20%
C. tăng 50%   
D. giảm 50%Các thầy cô xem bài này chưa? Dạng này chưa có trong đề thi và cũng chưa thấy tài liệu nào viết về chuyên đề này.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Journey trong 07:00:34 AM Ngày 12 Tháng Hai, 2012
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích [tex]q = +5.10^{-6}C[/tex] được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc qua vị trí cân bằng, tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có phương ngang có độ lớn [tex]E = 2.10^{-4} V/m[/tex] . Lấy [tex]g = 10 m/s^2[/tex], [tex]\pi = 3,14[/tex]. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào

A. giảm 20%   
B. tăng 20%
C. tăng 50%   
D. giảm 50%Các thầy cô xem bài này chưa? Dạng này chưa có trong đề thi và cũng chưa thấy tài liệu nào viết về chuyên đề này.


Bài trên em gõ nhầm chỗ [tex]E = 2.10^{-4} V/m[/tex];
Còn một bài tương tự, em post lên luôn.

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích [tex]q = +5.10^{-6C}[/tex] được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc có vận tốc bằng 0, tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn [tex]E = 10^4V/m[/tex] và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy [tex]g = 10 m/s^2[/tex], [tex]\pi = 3,14[/tex]. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào?

A. giảm 20%   
B. tăng 20%
C. tăng 50%   
D. giảm 50%
[/size]

Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:24:42 AM Ngày 12 Tháng Hai, 2012
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích [tex]q = +5.10^{-6C}[/tex] được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc có vận tốc bằng 0, tác dụng điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn [tex]E = 10^4V/m[/tex] và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy [tex]g = 10 m/s^2[/tex], [tex]\pi = 3,14[/tex]. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào?

A. giảm 20%   
B. tăng 20%
C. tăng 50%   
D. giảm 50%
[/size]

Khi vận tốc bằng 0 thì cơ năng của con lắc cũng là thê năng của nó

Trọng lực hiệu dụng P' = P + qE

Thê năng trước khi có điện trường E = mgh

Thê năng sau khi có điện trường E' = mg'h

Lập tỉ số ta có " [tex]\frac{E'}{E} = \frac{g'}{g} = 1 + \frac{qE}{mg}[/tex]

Thay số ta tính được tăng 50%. Giả thiết thừa chiều dài dây treo và giá trị của pi