Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 09:17:18 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6666Tiêu đề: Ma sóng cơ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:17:18 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2012
Câu 1 .Trên mặt nước có hình chữ nhật ABCD .Gọi E và F là trung điểm của AD và BC.Trên đường thẳng EF đặt 2 nguồn đồng bộ S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng sao cho đoạn EF nằm trong đoạn S1S2 Và S1E=S2F.Bước sóng trên mặt nước 1,4cm .Biết S1S2 = 10cm ,S1B=8cm Và S2B=6cm .Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình chữ nhật ABCD?
A.11 B.8 C.7 D.10

2.TRong thí nghiệm về sóng tạo giao thoa trên mặt nước 2 nguồn s1 và s2.Dao động cùng pha trên cùng 1 phương truyền sóng,dao động cùng biên độ và có chung 1 tần số f=10Hz.trên mặt nước xuất hiện một điểm M gần S1S2 nhất dao đông cùng pha và vuông góc với S1S2 tại S1.cách S1 1 khoảng là 8cm biết rằng biên độ dao động tổng hợp tại M bằng biên độ dao động của của từng thành phần MÀ điểm M nhận được.vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2,4m/s(coi biên độ sóng không suy giảm trong suốt quá trình truyền sóng).Tìm khoảng cách S1S2.

2 câu này em copy bên web yêu vật lý của một "ma sóng cơ", bạn ấy tự chế đề đó giỏi vãi ::).Các thầy tham khảoTiêu đề: Trả lời: Ma sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:00:13 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2012
Câu 1 .Trên mặt nước có hình chữ nhật ABCD .Gọi E và F là trung điểm của AD và BC.Trên đường thẳng EF đặt 2 nguồn đồng bộ S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng sao cho đoạn EF nằm trong đoạn S1S2 Và S1E=S2F.Bước sóng trên mặt nước 1,4cm .Biết S1S2 = 10cm ,S1B=8cm Và S2B=6cm .Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình chữ nhật ABCD?
A.11 B.8 C.7 D.10
* [tex](BS1-BS2)/\lambda=1,4 ==>[/tex] B thuộc đường có [tex]k=1,4 ==> có 3[/tex] điểm cực đại cắt AB và CD
* [tex]S1S2^2=S1E^2+S2F^2 ==>[/tex] tam giác S1S2B là vuông[tex] ==> S2F=\frac{S2B^2}{S1S2}=3,6 ==> EF=2,8 [/tex]
* [tex]EF/\lambda=2 ==>[/tex] 5 cực đại ==> phía S2 có 2 cực đại, phía S1 có 2 cực đại ==> Trên 2 cạnh AD và BC có 2 cực đại
Tổng có : 8 cực đại
(http://desmond.imageshack.us/Himg526/scaled.php?server=526&filename=73215000.png&res=medium)