Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bebo12 trong 07:14:01 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6663Tiêu đề: Giúp mình một số bài về dao động cơ + Mạch RLC
Gửi bởi: bebo12 trong 07:14:01 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2012
1. Một đoạn mạch xc gồm cuộn cảm có đtrở R0 và độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi đc. Đặt 2 đầu mạch điện áp xoay chiều U=80V, tần số ko đổi. Điều chỉnh C đến khi điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ đạt giá trị cực đại 100V. Tìm điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm.

2. Một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 10N/m, 1 đầu cố định, 1 đầu gắn vật klượng m = 100g. Con lắc dao động tắt dần trên mp nằm ngang, hệ số ma sát với mp ngang là [tex]\mu[/tex]=0,1. Vào thời điểm ban đầu, kéo vật đến x=+5cm so với VTCB rồi thả nhẹ. g=10m/s2. Tìm tốc độ lớn nhất của vật.

3. Một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 10N/m, 1 đầu cố định, 1 đầu gắn vật klượng m = 100g. Con lắc dao động tắt dần trên mp nằm ngang, hệ số ma sát với mp ngang là [tex]\mu[/tex]=0,1. Ban đầu vật được thả từ vị trí biên cách vị trí cân bằng 10cm. g=10m/s2. Tốc độ của vật khi qua VTCB.

4. Một lò cho klượng không đáng kể, có độ cứng k = 100N/m, đặt nằm ngang 1 đầu cố định vào tường, 1 đầu gắn vật klượng m1=100g, trên vật klượng m1 có vật nhỏ klượng m2=150g. Bỏ qua ma sát giữa vật klượng m1 và sàn. Biết hệ số ma sát giữa 2 vật là [tex]\mu[/tex]=0,8. g=10m/s2. Để vật klượng m2 không rời khỏi vật klượng m1 thì hệ dao động với biên độ A trong phạm vi nào?

Các bạn giải chi tiết 1 tí giúp mình với, mình còn kém lắm :(


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình một số bài về dao động cơ + Mạch RLC
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:56:28 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2012
thực sự là có nhiều bài đã giải rồi mà các bạn mới tham gia diễn đàn không biết. Vậy làm thế nào để các bạn không hỏi lại những bài đã có hoặc tượng mà trong diễn đàn đã trả lời vậy admin?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình một số bài về dao động cơ + Mạch RLC
Gửi bởi: bebo12 trong 10:43:58 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2012
thực sự là có nhiều bài đã giải rồi mà các bạn mới tham gia diễn đàn không biết. Vậy làm thế nào để các bạn không hỏi lại những bài đã có hoặc tượng mà trong diễn đàn đã trả lời vậy admin?
Bạn có thể post cho mình link lời giải các bài trên được không?