Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: tricachmang trong 11:23:02 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6659Tiêu đề: Vật lý lớp 9 - điện trở - học sinh giỏi. Xin được giúp đỡ.
Gửi bởi: tricachmang trong 11:23:02 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2012
Cho mạch điện có sơ đồ như bên dưới. Biếu U= 15V, Ro = 2,4 Ohm. Đèn 1 (6V - 3 W) Đèn 2 (3V -6W), biết hai đèn sáng bình thường.

1) Tìm R1, R2.
2) Với nguồn điện hãy tìm cách mắc đèn và điện trở theo một sơ đồ khác mà hai đèn vẫn sáng bình thường.


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý lớp 9 - điện trở - học sinh giỏi. Xin được giúp đỡ.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:41:29 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2012
a,
[tex]U_{R_{0}} = U - U_{Đ1} -U_{Đ2} =6 V[/tex]
[tex]I_{c}= \frac{U_{R_{0}}}{R_{0}}=2,5A[/tex]
[tex]I_{R1} = I - I_{D1}=2A[/tex]
[tex]I_{R2} = I - I_{D2}=0,5A[/tex]
[tex]R1=U_{D1} : I_{R1}=3[/tex]
[tex]R2=U_{D2} : I_{R2}=6[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý lớp 9 - điện trở - học sinh giỏi. Xin được giúp đỡ.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:30:04 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2012
về cách mắc thì do Id1 khác Iđ 2, Ud1 khác Ud2 nên k thể mắc nt hoặc song2 chúng đc.
vậy có 2 ...=> 4 cách
(R1 nt Rd1) // (R2 nt Rd2)
(R2 nt Rd1) // (R1 nt Rd2)
(R1//Rd1) nt (R2//Rd2)
(R2//Rd1) nt (R1//Rd2)
thử xem cái nào  thỏa mãn làm đèn sàng bình thường thì chọn thì chọn