Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: langtu_117 trong 09:55:06 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6643Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều.
Gửi bởi: langtu_117 trong 09:55:06 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2012
Cho mạch điện xoay chiều RLC, (cuộn dây thuần cảm). Tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch và điện áp hai đầu cuộn cảm thuần có giá trị lần lượt là [tex]\frac{U_o}{2},\frac{U_{oL}}{2}[/tex]. So với điện áp hai đầu mạch thì cường độ dòng điện:
A. sớm pha hơn góc [tex]\pi/3[/tex].
B. trễ pha hơn góc [tex]\pi/3[/tex].
C. sớm pha hơn góc [tex]\pi/6[/tex].
D. trễ pha hơn góc [tex]\pi/3[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:12:59 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2012
Cho mạch điện xoay chiều RLC, (cuộn dây thuần cảm). Tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch và điện áp hai đầu cuộn cảm thuần có giá trị lần lượt là [tex]\frac{U_o}{2},\frac{U_{oL}}{2}[/tex]. So với điện áp hai đầu mạch thì cường độ dòng điện:
A. sớm pha hơn góc [tex]\pi/3[/tex].
B. trễ pha hơn góc [tex]\pi/3[/tex].
C. sớm pha hơn góc [tex]\pi/6[/tex].
D. trễ pha hơn góc [tex]\pi/3[/tex].

[tex]u=U0/2 ==> \varphi_u=\pi/3[/tex] hoặc [tex]\varphi_u=-\pi/3[/tex]
[tex]uL=UoL/2 ==> \varphi_{uL}=\pi/3[/tex] hoặc [tex]\varphi_{uL}=-\pi/3[/tex]
vì u chậm pha hơn uL [tex]==> \varphi_{uL} - \varphi_{u}=2pi/3[/tex]
Mà [tex]\varphi_{uL}-\varphi_{i}=\pi/2 ==> \varphi_i - \varphi_u=2\pi/3-\pi/2=\pi/6[/tex]