Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom_hung trong 12:12:34 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6635Tiêu đề: 1 câu Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: phantom_hung trong 12:12:34 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2012
1/trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.Nguồn S được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh lần lượt là 0,48 mm và 0,54 mm.Tại 2 điểm M,N trên màn cách nhau một khoảng 51,84 mm là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó.Trên MN đếm được 193 vạch sáng.Hỏi trên MN có mấy vạch sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân.(kể cả M và N):
A/16           B/14           C/13        D/15


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:39:32 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2012
số khoảng vân của a/s đơn sắc 1 là 51,84/0,54 =96 => số vân sáng của đơn sắc này ( tính cả M, N) là 97
__________________________2________0,48 =108_________________________________________109
vậy số vân trùng nhau là 97 + 109 -193 =13


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu Sóng ánh sáng!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:39:55 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2012
1/trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.Nguồn S được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh lần lượt là 0,48 mm và 0,54 mm.Tại 2 điểm M,N trên màn cách nhau một khoảng 51,84 mm là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó.Trên MN đếm được 193 vạch sáng.Hỏi trên MN có mấy vạch sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân.(kể cả M và N):
A/16           B/14           C/13        D/15


Điền Quang giải thử xem sao:

Ta có: [tex]i_{1}=0,48 \, (mm); i_{2}=0,54 \, (mm)[/tex]

Khoảng vân của vân sáng trùng màu vân trung tâm: [tex]i_{trung}=4,32 \, (mm)[/tex]

(Ta tìm bội chung nhỏ nhất của 2 khoảng vân ban đầu)

Số khoảng vân trùng trên đoạn MN : [tex]\frac{MN}{i_{trung}} = 12[/tex]

Vậy số vân sáng trùng cần tìm : 13 (đáp án C) . Giả thiết : Trên MN đếm được 193 vạch sáng. là thừa !