Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:40:44 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6627Tiêu đề: Xin các thầy cô giải giúp!!!
Gửi bởi: quocnh trong 09:40:44 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
1. Một dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có độ lệch pha là 90o. Biết rằng vào một thời điểm thì li độ của các dao động thành phần là 6 cm và 8 cm. Li độ của dao động tổng hợp vào thời điểm ấy bằng
A. 14cm B. 10cm C.2cm D.7cm

2.Một người đứng cách một cái loa khoảng 30m, trước loa, nghe thấy âm ở mức cường độ 70dB. Cho rằng loa có dạng hình nón có nửa góc ở đỉnh là 30o. Cho biết cường độ âm chuẩn I0=10^-12W/m2. Bỏ qua sự hấp thụ âm trong không khí. Công suất phát âm của loa là:
A. 28,3.10^-3W
B. 1,32.10^-8W
C. 113,1.10^-3W
D. 7,57.10^-3W


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy cô giải giúp!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:03:25 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
1. Một dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có độ lệch pha là 90o. Biết rằng vào một thời điểm thì li độ của các dao động thành phần là 6 cm và 8 cm. Li độ của dao động tổng hợp vào thời điểm ấy bằng
A. 14cm B. 10cm C.2cm D.7cm

dao động tổng hợp là: x=x1+x2=6+8=14cm


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy cô giải giúp!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:17:14 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
2.Một người đứng cách một cái loa khoảng 30m, trước loa, nghe thấy âm ở mức cường độ 70dB. Cho rằng loa có dạng hình nón có nửa góc ở đỉnh là 30o. Cho biết cường độ âm chuẩn I0=10^-12W/m2. Bỏ qua sự hấp thụ âm trong không khí. Công suất phát âm của loa là:
A. 28,3.10^-3W
B. 1,32.10^-8W
C. 113,1.10^-3W
D. 7,57.10^-3W
Cường độ âm tại điểm cách loa 30m là
L=10lg(I/Io) <=>70=10lg(I/Io) =>I/Io=10^7 =>I=Io.10^7=10^-5
Vì nguồn âm có dạng là loa nên diện tích mà sóng âm truyền qua là diện tích hình chỏm cầu: S=2.pi.R.h ( Trong đó R là khoảng cách từ điểm ta xét tới loa, h là đường cao của chỏm cầu)
h=R-Rcos(30 độ)
công suất phát âm của loa:
P=I.S=I.2.pi.R.h=I.2.pi.R.[R-Rcos(30)]=10^-5.2.3,14.30[30-30.cos(30)]=7,57.10^-3


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy cô giải giúp!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:41:59 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
hai dao động thành phần là
x1=A1.cos(omega.t+phi1)
x2=A2.cos(omega.t+phi2)
Dao động tổng hợp là:
x=x1+x2=A1.cos(omega.t+phi1)+A2.cos(omega.t+phi2)
theo bài ra: x1=6cm,x2=8cm thì: x=x1+x2=14cm


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy cô giải giúp!!!
Gửi bởi: boyhungmubonly trong 01:06:39 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2012
thầy cho em xin hình vẽ bài 2 dc không ạ. em cám ơn