Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 06:55:39 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6626Tiêu đề: Hai bài cơ
Gửi bởi: Journey trong 06:55:39 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
BT em gửi trong file đính kèm, mong các thầy, các bạn hướng dẫn giùm ạ :)


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:10:15 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012

BT em gửi trong file đính kèm, mong các thầy, các bạn hướng dẫn giùm ạ :)


Lần sau em post thẳng bài lên luôn, để mọi người đỡ mất công down về.  :D

ĐQ đăng bài của bạn lên luôn, cho mọi người tiện đọc.


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:02:27 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
Câu 1:
chọn mốc tính thế năng ở vị trí m nằm cân bằng
Gọi Vo là vận tốc của m' ngay trước khi va chạm với m,áp dụng ĐLBT cơ năng ta có
m'gh=1/2.m'Vo^2 =>Vo=căn(2.g.h)
Do va chạm là mềm, nền sau va chạm m' dính vào m và chuyển động có cùng vận tốc V. áp dụng ĐLBT động lượng ta có:
m'Vo=(m+m').V ->V=m'Vo/(m+m') =m'.căn(2.g.h)/(m+m')
khi hệ ở VTCB lò xo nén một đoạn:k.dentaL'=(m+m').g =>dentaL'=(m+m').g/k
khi vật m ở VTCB lò xo nén một đoạn:k.dentaL=m.g =>dentaL=mg/k
vậy: dentaL'-dentaL=m'g/k=0,2.10/50=0,04m=4cm
chọn t=0 khi vật m' bắt đầu chạm m, áp dụng công thức đọc lập(x,V) trong dao động điều hòa ta có
4^2/A^2+V^2/[A^2.omega^2] =1
với omega=căn[k/(m+m')]
thay: V, A, omega. suy ra: h=26,25cm


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:26:26 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
Câu 2:
Con lắc dao động với 1/2 chu kì là lò xo k1 và 1/2 chu kì là của cả 2 lò xo:
T=1/2.2pi.căn(m/k1)+1/2.2pi.căn[m/(k1+k2)]=0,227(s)
Vmax=A.omega1=A'.omega2
trong đó:
A và omega1 là biên độ,tần số góc khi con lắc chỉ có k1
A' và omega2 là biên độ,tần số góc khi con lắc có k1,k2

Vậy ta có:A'=A.omega1/omega2 =3,873cm