Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phantom_hung trong 12:44:00 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6623Tiêu đề: Dao động,sóng âm và điện!!!
Gửi bởi: phantom_hung trong 12:44:00 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
1/ Một con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng với chu kỳ T,lựn đàn hồi lớn nhất là 9N,lực đàn hồi ở vị trí cân bằng là 3N.Con lắc chuyển động không đồi chiều từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn hồi nhỏ nhấttrong khoảng thời gian là : T/3    T/4    T/6     T/2
2/Một sợi dây = thép phát ra nốt nhạc có f=264Hz.đường kính tiết diện dây là 0.8 mm;lực căng dây đo được là 400N.biết D=7700 kg/[tex]m^{3}[/tex].chiều dài dây là: 1m   0.61m  1.2m   0.82m
3/Người ta truyền tải một dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.Coi hệ số công suất là bằng 1.khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì Hiệu suất truyền tải là 73%.Để hiệu suất truyền tải điện là 97% thì điện áp nhà máy điện là:
18kV  54kV    12kV   2kV


Tiêu đề: Trả lời: Dao động,sóng âm và điện!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 01:46:09 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
1/ Một con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng với chu kỳ T,lựn đàn hồi lớn nhất là 9N,lực đàn hồi ở vị trí cân bằng là 3N.Con lắc chuyển động không đồi chiều từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn hồi nhỏ nhấttrong khoảng thời gian là : T/3    T/4    T/6     T/2
ở VTCB: Fdh = k.dentaL <->3=k.dentaL (1)
ở vị trí cực đại: Fdhmax =k(dentaL+A) <->9=k(dentaL+A)(2)
lập tỉ số 1 và 2 ta có:
1/3=dentaL/(dentaL+A) <->dentaL+A=3.dentaL ->A=2.dentaL ->dentaL=A/2
như vậy lực đàn hồi nhỏ nhất là bằng không khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng( túc là ở tọa độ x=-dentaL=-A/2)nếu Chọn chiều dương hướng xuống
vậy: Con lắc chuyển động không đồi chiều từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn hồi nhỏ nhất trong khoảng thời gian là: t=T/4+T/12=T/3


Tiêu đề: Trả lời: Dao động,sóng âm và điện!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 01:58:24 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
3/Người ta truyền tải một dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.Coi hệ số công suất là bằng 1.khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì Hiệu suất truyền tải là 73%.Để hiệu suất truyền tải điện là 97% thì điện áp nhà máy điện là:
18kV  54kV    12kV   2kV
công suất hao phí: dentaP=(P^2.R)/[U^2.cos(phi)^2]
phần trăm hao phí: H=dentaP/P =(P.R)/[U^2.cos(phi)^2]
Hiệu suất truyền tải là 73% tức là hao phí 27% hay: 0,27=P.R/[U^2.cos(phi)^2] (1)
Để hiệu suất truyền tải điện là 97% tức là hao phí 3% hay:0,03=P.R/[U'^2.cos(phi)^2](2)
lập tỉ số 1 và 2 ta có:
0,27/0,03=U'^2/U^2 ->U'=18kV


Tiêu đề: Trả lời: Dao động,sóng âm và điện!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:05:06 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
2/Một sợi dây = thép phát ra nốt nhạc có f=264Hz.đường kính tiết diện dây là 0.8 mm;lực căng dây đo được là 400N.biết D=7700 kg/[tex]m^{3}[/tex].chiều dài dây là: 1m   0.61m  1.2m   0.82m
Bài 2 bạn xem link này:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5495