Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:02:34 PM Ngày 29 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6622Tiêu đề: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:02:34 PM Ngày 29 Tháng Một, 2012
Bài 1: Con lắc lò xo độ cứng [tex]k=200N/m[/tex] treo vật nặng khối lượng [tex]m_{1}=1kg[/tex] đang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ [tex]A=12,5cm[/tex].Khi [tex]m_{1}[/tex] xuống đến vị trí thấp nhất thì một vật nhỏ khối lượng [tex]m_{2}=0,5kg[/tex] bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào [tex]m_{1}[/tex] với vận tốc [tex]v=6m/s[/tex].Xác định biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm
[tex]A.\approx 21,4cm[/tex]
[tex]B.20cm[/tex]
[tex]C.10\sqrt{3}cm[/tex]
[tex]D.10cm[/tex]

Bài 2: Trên mặt nước của một bình chứa rộng, người ta nhỏ xuống đều đặn đồng thời hai giọt nước tại 2 vị trí, khoảng thời gian giữa hai lần nhỏ liên tiếp là T. Các giọt nước rơi xuống mặt nước để tạo hai tâm phát sóng S và S’ cùng pha. Coi mặt nước là môi trường truyền sóng đẳng hướng. Ở mỗi thời điểm, các điểm trên mặt nước dao động cùng pha với nhau có vị trí ở trên các đường nào?
A. Các parabôn với S và S’ là tiêu điểm.   B. Các elip với S và S’ là tiêu điểm.
C. Các hypebôn với S và S’ là tiêu điểm.   D. Các đường tròn có tâm là trung điểm của đoạn thẳng nối SS’.

Bài 3:Hai nguồn sóng nước A và B giống nhau, cách nhau 12cm đang dao động điều hoà vuông góc với mặt nước. Bước sóng là 1,6cm. M là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn một khoảng 9,6cm. O là trung điểm của AB. Số điểm dao động lệch pha  [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với hai nguồn có trên đoạn OM là:       
 A. 5                          B. 6                            C. 4                                       D. 2Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:13:11 PM Ngày 29 Tháng Một, 2012
Bài 1: Con lắc lò xo độ cứng [tex]k=200N/m[/tex] treo vật nặng khối lượng [tex]m_{1}=1kg[/tex] đang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ [tex]A=12,5cm[/tex].Khi [tex]m_{1}[/tex] xuống đến vị trí thấp nhất thì một vật nhỏ khối lượng [tex]m_{2}=0,5kg[/tex] bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào [tex]m_{1}[/tex] với vận tốc [tex]v=6m/s[/tex].Xác định biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm
[tex]A.\approx 21,4cm[/tex]
[tex]B.20cm[/tex]
[tex]C.10\sqrt{3}cm[/tex]
[tex]D.10cm[/tex]


Bài này có bạn hỏi rồi, em xem link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6574.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6574.0)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:57:19 AM Ngày 30 Tháng Một, 2012
Bài 2: Trên mặt nước của một bình chứa rộng, người ta nhỏ xuống đều đặn đồng thời hai giọt nước tại 2 vị trí, khoảng thời gian giữa hai lần nhỏ liên tiếp là T. Các giọt nước rơi xuống mặt nước để tạo hai tâm phát sóng S và S’ cùng pha. Coi mặt nước là môi trường truyền sóng đẳng hướng. Ở mỗi thời điểm, các điểm trên mặt nước dao động cùng pha với nhau có vị trí ở trên các đường nào?
A. Các parabôn với S và S’ là tiêu điểm.   B. Các elip với S và S’ là tiêu điểm.
C. Các hypebôn với S và S’ là tiêu điểm.   D. Các đường tròn có tâm là trung điểm của đoạn thẳng nối SS’.
Elip nhận S,S' làm tiêu điểm
Trích dẫn
Bài 3:Hai nguồn sóng nước A và B giống nhau, cách nhau 12cm đang dao động điều hoà vuông góc với mặt nước. Bước sóng là 1,6cm. M là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn một khoảng 9,6cm. O là trung điểm của AB. Số điểm dao động lệch pha  [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] với hai nguồn có trên đoạn OM là:       
 A. 5                          B. 6                            C. 4                                       D. 2
Độ lệch pha giữa sóng tại 1 điểm trên đường TT của AB và nguồn:
[tex]\Delta \varphi=2\pi.d/\lambda[/tex](d khoảng từ nguồn đến điểm đang xét trên đường TT)
+ Theo GT : [tex]\Delta \varphi=2\pi.d/\lambda = \frac{\pi}{3}+k2\pi [/tex] hay [tex]\Delta \varphi=2\pi.d/\lambda = - \frac{\pi}{3}+k2\pi [/tex]
Mà [tex]AB/2 < d < AM ==> 6 < 1/6.1,6+k.1,6 < 9,6 ==> k=4,5 ==>[/tex] 2 vị trí
hoặc
[tex]AB/2 < d < AM ==> 6 < -1/6.1,6+k.1,6 < 9,6 ==> k=4,5,6 ==>[/tex] 3 vị trí

+ Vậy ==> 5 vị trí
[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:05:15 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
Đáp án là elip thầy ơi ,thầy xem lại đáp án câu 48 luôn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:44:16 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
Đáp án là elip thầy ơi ,thầy xem lại đáp án câu 48 luôn ạ

đúng vậy đọc đề không kỹ, tưởng những điểm cực đại.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:21:21 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
Đáp án là elip thầy ơi ,thầy xem lại đáp án câu 48 luôn ạ

đúng vậy đọc đề không kỹ, tưởng những điểm cực đại.
Mà tại sao là elip vậy thầy  :-[ :-[


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: havang1895 trong 06:57:32 PM Ngày 30 Tháng Một, 2012
Đáp án là elip thầy ơi ,thầy xem lại đáp án câu 48 luôn ạ

đúng vậy đọc đề không kỹ, tưởng những điểm cực đại.
Mà tại sao là elip vậy thầy  :-[ :-[


Chứng minh đây.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:00:38 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
Các thầy có thể giải giúp em câu 39 trong đề được ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:40:10 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

Các thầy có thể giải giúp em câu 39 trong đề được ko ạ


Post giùm em câu 39:Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:26:21 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
trieubeo làm thử nhé, có gì góp ý.
1/2 chu kỳ 1: R2 mất tác dụng ==> nhiệt tỏa ra trên R1 là [tex]P1'=P1/2=\frac{U^2}{2R_1}[/tex]
1/2 chu kỳ 2: R2ntR1 [tex]==> P1''=P1/2=\frac{R_1.U^2}{2. (2R_1)^2}=\frac{U^2}{8R_1}[/tex]
1 chu kỳ : [tex]P1=P1'+P1''=\frac{5U^2}{8R_1} = R1.I_1^2 ==> I_1=\frac{U}{R}.\sqrt{\frac{5}{8}}[/tex]