Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: huyvu trong 08:46:35 PM Ngày 27 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6610Tiêu đề: giúp em bài này với, vật lý 9
Gửi bởi: huyvu trong 08:46:35 PM Ngày 27 Tháng Một, 2012
1chiếc thuyền xuôi, ngược trên khúc sông dài 40km hết 4h30 phút. Cho biết thời gian thuyền xuôi dòng 5km bằng thời gian thuyền ngược dòng 4km. Hãy tính vận tốc của dòng nước,


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài này với, vật lý 9
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:03:04 PM Ngày 27 Tháng Một, 2012
1chiếc thuyền xuôi, ngược trên khúc sông dài 40km hết 4h30 phút. Cho biết thời gian thuyền xuôi dòng 5km bằng thời gian thuyền ngược dòng 4km. Hãy tính vận tốc của dòng nước,
gọi [tex]v_1[/tex] là vận tốc lúc xuôi dòng, [tex]v_2[/tex] là vận tốc lúc ngược dòng
+ GT 1: TG đi 5km xuôi dòng = TG đi 4km ngược dòng [tex]==> \frac{5}{v_1}=\frac{4}{v_2} ==> v_1=1,25v_2[/tex]
+ GT 2: [tex]\frac{40}{v_1}+\frac{40}{v_2}=4,5 ==> \frac{1}{1,25v_2}+\frac{1}{v_2}=4,5/40=0,1125[/tex]
[tex]==> v_2=16km/h[/tex] và [tex]v_1=20km/h[/tex]
+ Vận tốc dòng nước [tex]v=\frac{v_1-v_2}{2}=2km/h[/tex]