Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langtu_117 trong 01:14:19 AM Ngày 26 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6602Tiêu đề: Bài toán liên quan đến dòng điện xoay chiều.
Gửi bởi: langtu_117 trong 01:14:19 AM Ngày 26 Tháng Một, 2012
(http://nh2.upanh.com/b5.s15.d1/ffcdc995c2b6de232806484d778c0999_40268182.20120126011124.png)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán liên quan đến dòng điện xoay chiều.
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:57:09 AM Ngày 26 Tháng Một, 2012
(http://nh2.upanh.com/b5.s15.d1/ffcdc995c2b6de232806484d778c0999_40268182.20120126011124.png)
Hướng dẫn cho em như sau
Nhiệt lượng cần thiết để làm nước sôi : [tex]Q_{1} = mc\Delta t[/tex]

Nhiệt lượng do bếp tỏa ra : [tex]Q_{2} = RI^{2}t = \frac{U^{2}}{R} t[/tex]

Theo giả thiết : [tex]Q_{1} = \frac{25}{100}. Q_{2} = \frac{Q_{2}}{4}[/tex]

Từ đó ta có : [tex]mc\Delta t = \frac{1}{4}.\frac{U^{2}}{R} t \Rightarrow R = \frac{U^{2}}{4mc\Delta t} t[/tex]