Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: linh110 trong 11:52:57 PM Ngày 25 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6601Tiêu đề: từ trường
Gửi bởi: linh110 trong 11:52:57 PM Ngày 25 Tháng Một, 2012
 Cho 3 dây 1, 2, 3 dài vô hạn đặt song song trong không khí và thẳng hàng có các dòng điện lần lượt I1=I2=I , I3=2I chạy qua. Dây 3 nằm ngoài dây 1 và 2. Tìm vị trí M mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 biết khoảng cách giữa 2 dây liên tiếp là a
.... giải chi tiết giùm em , tính ra đáp án giùm e luôn ...em cảm ơn nhiều ạ


Tiêu đề: Trả lời: từ trường
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:19:44 AM Ngày 26 Tháng Một, 2012
Cho 3 dây 1, 2, 3 dài vô hạn đặt song song trong không khí và thẳng hàng có các dòng điện lần lượt I1=I2=I , I3=2I chạy qua. Dây 3 nằm ngoài dây 1 và 2. Tìm vị trí M mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 biết khoảng cách giữa 2 dây liên tiếp là a
.... giải chi tiết giùm em , tính ra đáp án giùm e luôn ...em cảm ơn nhiều ạ
Giả sử ba dây song song đồng phẳng với nhau ==> điểm có B=0 thuộc MP 3 dây
(3 dây này không cho chiều dòng được " tạm chọn 3 dây có cùng chiều dòng điện")
==> vị trí M nằm trong khoảng giữa 3 dây.
Th1. nằm khoảng dây 1 và 2 (cách dấy 1 x) ==> ĐKCB là : [tex]\frac{I_1}{x}=\frac{I_2}{a-x}+ \frac{I_2}{2a-x} ==> x=0,35a.[/tex]
Th1. nằm khoảng dây 2 và 3 (cách dấy 3 x) ==> ĐKCB là : [tex]\frac{I_2}{x}=\frac{I_2}{a-x}+ \frac{I_1}{2a-x} ==> x=0,6a.[/tex]
(Em tính toán lại nhé)
Tập hợp những điểm B=0 là đoạn thẳng // 3 dây cách dây 1 0,35a hoặc cách dây 3 0,6a


Tiêu đề: Trả lời: từ trường
Gửi bởi: linh110 trong 11:29:09 AM Ngày 27 Tháng Một, 2012
Em chưa hiểu được ạ...nếu dây 1 dây 3 cùng chiều , dây 2 ngược chiều thì sao ạ ...nếu như vậy ...không phải là xét nhiều trường hợp lắm sao ...

Mà thầy ko biết có nhầm ko nữa .. tại sao ko đưa về I thui chứ I1 ,I2 là sao ...với lại I_3=2I mà em chưa thấy dùng dữ kiện này...giải thích rõ giùm e


Tiêu đề: Trả lời: từ trường
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:24:53 PM Ngày 27 Tháng Một, 2012
Em chưa hiểu được ạ...nếu dây 1 dây 3 cùng chiều , dây 2 ngược chiều thì sao ạ ...nếu như vậy ...không phải là xét nhiều trường hợp lắm sao ...

Mà thầy ko biết có nhầm ko nữa .. tại sao ko đưa về I thui chứ I1 ,I2 là sao ...với lại I_3=2I mà em chưa thấy dùng dữ kiện này...giải thích rõ giùm e


Lúc đầu trieubeo đọc đề cũng không kỹ
+ Bài này quả thật có nhiều TH quá, do vậy cách giải trên phù hợp với TH 3 dây 1,2,3 song song đồng phẳng, và cùng chiều
+ Nếu xét chiều, và song song không đồng phẳng thì có nhiều KQ lắm


Tiêu đề: Trả lời: từ trường
Gửi bởi: linh110 trong 02:41:12 PM Ngày 28 Tháng Một, 2012
hic vậy tóm lại bài này có bao nhiêu trường hợp vậy thầy và có bao nhiêu đáp án nữa ... sao e vẫn chưa hiểu nổi ta


Tiêu đề: Trả lời: từ trường
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:29:04 PM Ngày 28 Tháng Một, 2012
hic vậy tóm lại bài này có bao nhiêu trường hợp vậy thầy và có bao nhiêu đáp án nữa ... sao e vẫn chưa hiểu nổi ta
+ oh nhiều lắm em ơi, do vậy em nên xem lại đề, chứ 1 bài tự luận như vầy là không ổn.
+ Nói túm lại : bài này phải xét chiều và còn phải xét chúng có // nằm trên 1 MP hay không nằm trên mặt phẳng.