Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the_blood159 trong 10:42:58 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6596Tiêu đề: Tán sắc ánh sáng qua lăng kính
Gửi bởi: the_blood159 trong 10:42:58 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
1 tia ánh sáng có [tex]n=\sqrt{3}[/tex], [tex]i=45[/tex], [tex]A = 60[/tex],
tìm i khi [tex]D_{min}[/tex] , tìm [tex]D_{min}[/tex]. :D
Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc ánh sáng qua lăng kính
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:54:03 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
1 tia ánh sáng có [tex]n=\sqrt{3}[/tex], [tex]i=45[/tex], [tex]A = 60[/tex],
tìm i khi [tex]D_{min}[/tex] , tìm [tex]D_{min}[/tex]. :D


Khi góc lệch cực tiểu:  [tex]D_{min}= 2i- A[/tex]

Xem thêm tán sắc ánh sáng:

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%83ng_k%C3%ADnh (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%83ng_k%C3%ADnh)