Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langtu_117 trong 04:54:12 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6595Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ.
Gửi bởi: langtu_117 trong 04:54:12 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
Cho 2 nguồn sóng kết hợp [tex]S_1,S_2[/tex] có phương trình: [tex]u_{S_1}=u_{S_2}=2a\cos\omega t[/tex], bước sóng [tex]\lambda[/tex] , khoảng cách [tex]S_1S_2=10\lambda =13 \ cm[/tex] . Nếu đặt nguồn phát sóng [tex]S_3[/tex]
 vào hệ trên có phương trình: [tex]u_{S_3}=a\cos\omega t[/tex] trên đường trung trực của [tex]S_1S_2[/tex] sao cho tam giác [tex]S_1S_2S_3[/tex] vuông. Tại điểm M ( khác O) cách O là trung điểm của [tex]S_1S_2[/tex] một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ bằng 5a :
A. 1,2 cm
B. 0,94 cm
C. 0,811 cm
D. 1,1 cm

Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ.
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:10:07 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
Cho 2 nguồn sóng kết hợp [tex]S_1,S_2[/tex] có phương trình: [tex]u_{S_1}=u_{S_2}=2a\cos\omega t[/tex], bước sóng [tex]\lambda[/tex] , khoảng cách [tex]S_1S_2=10\lambda =13 \ cm[/tex] . Nếu đặt nguồn phát sóng [tex]S_3[/tex]
 vào hệ trên có phương trình: [tex]u_{S_3}=a\cos\omega t[/tex] trên đường trung trực của [tex]S_1S_2[/tex] sao cho tam giác [tex]S_1S_2S_3[/tex] vuông. Tại điểm M ( khác O) cách O là trung điểm của [tex]S_1S_2[/tex] một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ bằng 5a :
A. 1,2 cm
B. 0,94 cm
C. 0,811 cm
D. 1,1 cm


Bài này thì bạn xem link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6564.msg30421#msg30421 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6564.msg30421#msg30421)