Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:38:35 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6593Tiêu đề: Giao thoa khe Yâng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:38:35 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ 2 khe đến màn E là 2m. Nếu nguồn sáng và màn cố định, dời 2 khe theo phương song song màn 1 đoạn 2mm về phía trên thì hệ vân giao thoa trên màn
A. dời về phía trên đoạn [tex]4,2cm[/tex]
B. dời về phía dưới đoạn [tex]10^{-4}cm[/tex]
C. dời về phía trên đoạn [tex]10^{-4}cm[/tex]
D. dời về phía dưới đoạn [tex]4,2cm[/tex]

Bài 2: Một cây bị chết phát ra
[tex]A.tia[/tex] [tex]\alpha[/tex]
[tex]B. tia[/tex] [tex]\beta ^{-}[/tex]
[tex]C.tia[/tex] [tex]\beta ^{+}[/tex]
[tex]D.tia[/tex] [tex]\gamma[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khe Yâng
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:04:03 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ 2 khe đến màn E là 2m. Nếu nguồn sáng và màn cố định, dời 2 khe theo phương song song màn 1 đoạn 2mm về phía trên thì hệ vân giao thoa trên màn
A. dời về phía trên đoạn [tex]4,2cm[/tex]
B. dời về phía dưới đoạn [tex]10^{-4}cm[/tex]
C. dời về phía trên đoạn [tex]10^{-4}cm[/tex]
D. dời về phía dưới đoạn [tex]4,2cm[/tex]


Bài này dường như thiếu khoảng cách a giữa 2 khe chăng ???


Bài 2: Một cây bị chết phát ra
[tex]A.tia[/tex] [tex]\alpha[/tex]
[tex]B. tia[/tex] [tex]\beta ^{-}[/tex]
[tex]C.tia[/tex] [tex]\beta ^{+}[/tex]
[tex]D.tia[/tex] [tex]\gamma[/tex]


Đáp án B: tia [tex]\beta ^{-}[/tex] vì cây chết thì [tex]C^{14}[/tex] bị phân rã (em xem kỹ SGK nâng cao 12 phần tia [tex]\beta ^{-}[/tex] và phần chữ nhỏ ở cuối bài Phóng xạ)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khe Yâng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:46:53 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
Em cũng nghĩ vậy, nhưng đề có nhiêu đó


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khe Yâng
Gửi bởi: havang1895 trong 11:58:52 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ 2 khe đến màn E là 2m. Nếu nguồn sáng và màn cố định, dời 2 khe theo phương song song màn 1 đoạn 2mm về phía trên thì hệ vân giao thoa trên màn
A. dời về phía trên đoạn [tex]4,2cm[/tex]
B. dời về phía dưới đoạn [tex]10^{-4}cm[/tex]
C. dời về phía trên đoạn [tex]10^{-4}cm[/tex]
D. dời về phía dưới đoạn [tex]4,2cm[/tex]


Bài này dường như thiếu khoảng cách a giữa 2 khe chăng ???


tớ nghĩ bài này thiếu khoảng cách từ khe S dến hai khe S1S2