Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 10:19:17 AM Ngày 24 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6591Tiêu đề: sóng dừng
Gửi bởi: thanhcoibg trong 10:19:17 AM Ngày 24 Tháng Một, 2012
Câu 1
Một sợi dây căng ngang , hai đầu cố định ,dài l=2m . Người ta thấy trên dây các điểm cách đều nhau 15cm có cùng biên độ  3.5 mm . Biên độ của sóng dừng tại bụng sóng là?
Câu 2
một sợi dây 2 đầu cố định . Biên độ ơ bụng 5cm. Hai điểm A,B gần nhau nhất dao động ngược pha nhau có biên độ 2,5cm cách nhau 10 cm . Buoc song bằng
Câu 3
Trong phòng thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước . Hai nguồn sóng kết hợp O1 , O2 dao đọng có phương trình là
u1=6cos(wt+5pi/6)cm và u2 = 8cos(wt+pi/6)cm .Biết tốc dộ truyền sóng trên mặt nước là v= 100 cm/s khoang cách giữa
 hai nguồn O1O2 = 4cm , ÒOPQ la hinh thang cân với diện tích la 12 c2m và PQ=2cm là một đáy của hình thang . Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm dao động với biên độ 2căn13 cm tren O1P là


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:47:39 AM Ngày 24 Tháng Một, 2012

Câu 1
Một sợi dây căng ngang , hai đầu cố định ,dài l=2m . Người ta thấy trên dây các điểm cách đều nhau 15cm có cùng biên độ  3.5 mm . Biên độ của sóng dừng tại bụng sóng là?


Bạn xem bài giải câu 1 ở 2 link này:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5087.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5087.0)

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5591.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5591.0)


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:07:03 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012

Câu 2
một sợi dây 2 đầu cố định . Biên độ ơ bụng 5cm. Hai điểm A,B gần nhau nhất dao động ngược pha nhau có biên độ 2,5cm cách nhau 10 cm . Buoc song bằng


Xem hình đính kèm:

Ta có: [tex]cos\alpha = \frac{2,5}{5}= 0,5 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi }{3}[/tex]

[tex]\Rightarrow \beta = \frac{\pi }{6}[/tex]

Góc lệch pha giữa 2 điểm A và B là: [tex]\Delta \varphi = 2\beta = \frac{\pi }{3}[/tex]

Mà: [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda } = \frac{\pi }{3}\Rightarrow \lambda = 60 \: (cm)[/tex]

Với d = 10 cm (giả thiết đề bài cho)


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:52:32 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
 %-)
Câu 2
một sợi dây 2 đầu cố định . Biên độ ơ bụng 5cm. Hai điểm A,B gần nhau nhất dao động ngược pha nhau có biên độ 2,5cm cách nhau 10 cm . Buoc song bằng
Giải bằng công thức tính biên độ.
[tex]a=A_{bung}.sin(\frac{2\pi.d}{\lambda}) ==> d=\lambda/12[/tex] (d là khoảng cách điểm đang xét đến nút gần nó nhất)
Hai điểm ngược pha phải đới xứng qua nút [tex]==> 2d=10 ==> \lambda=60[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:18:58 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012

Câu 3
Trong phòng thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước . Hai nguồn sóng kết hợp O1 , O2 dao đọng có phương trình là
u1=6cos(wt+5pi/6)cm và u2 = 8cos(wt+pi/6)cm .Biết tốc dộ truyền sóng trên mặt nước là v= 100 cm/s khoang cách giữa
 hai nguồn O1O2 = 4cm , ÒOPQ la hinh thang cân với diện tích la 12 c2m và PQ=2cm là một đáy của hình thang . Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm dao động với biên độ 2căn13 cm tren O1P là


Bài này dường như thiếu dữ kiện đế tính [tex]\lambda[/tex] ???


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: thanhcoibg trong 03:58:23 PM Ngày 24 Tháng Một, 2012
bai 3 thieu f thi phai


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: thanhcoibg trong 06:18:20 PM Ngày 26 Tháng Một, 2012
%-)
Câu 2
một sợi dây 2 đầu cố định . Biên độ ơ bụng 5cm. Hai điểm A,B gần nhau nhất dao động ngược pha nhau có biên độ 2,5cm cách nhau 10 cm . Buoc song bằng
Giải bằng công thức tính biên độ.
[tex]a=A_{bung}.sin(\frac{2\pi.d}{\lambda}) ==> d=\lambda/12[/tex] (d là khoảng cách điểm đang xét đến nút gần nó nhất)
Hai điểm ngược pha phải đới xứng qua nút [tex]==> 2d=10 ==> \lambda=60[/tex]
vi sao lai suy ra dc d=\lambda/12 vay thay giang ki mot ti ho em voi


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:30:48 PM Ngày 26 Tháng Một, 2012
%-)
Câu 2
một sợi dây 2 đầu cố định . Biên độ ơ bụng 5cm. Hai điểm A,B gần nhau nhất dao động ngược pha nhau có biên độ 2,5cm cách nhau 10 cm . Buoc song bằng
Giải bằng công thức tính biên độ.
[tex]a=A_{bung}.sin(\frac{2\pi.d}{\lambda}) ==> d=\lambda/12[/tex] (d là khoảng cách điểm đang xét đến nút gần nó nhất)
Hai điểm ngược pha phải đới xứng qua nút [tex]==> 2d=10 ==> \lambda=60[/tex]
vi sao lai suy ra dc d=\lambda/12 vay thay giang ki mot ti ho em voi
Đây là công thức tính biên độ 1 điểm trên sóng dừng dây 2 đầu cố định. em có thể xem trong SGK NC
[tex]a=A_{bung}.sin(\frac{2\pi.d}{\lambda})[/tex] (d là khoảng cách từ điểm đang xét đến nút)
Áp dụng cho vị trí có biên độ 2,5cm, Abung=5cm
PT trên là : [tex]2,5=5sin(2\pi.d/\lambda) ==> 2\pi.d/\lambda=\pi/6+k2\pi[/tex] và [tex]2\pi.d/\lambda=5\pi/6+k2\pi[/tex]
Thử với k=0 ta thấy [tex]d=\lambda/12[/tex] (Đây là khoảng cách từ vị trí có biên độ = 2,5cm đến nút gần nó nhất)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: magic. trong 05:30:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
%-)
Câu 2
một sợi dây 2 đầu cố định . Biên độ ơ bụng 5cm. Hai điểm A,B gần nhau nhất dao động ngược pha nhau có biên độ 2,5cm cách nhau 10 cm . Buoc song bằng
Giải bằng công thức tính biên độ.
[tex]a=A_{bung}.sin(\frac{2\pi.d}{\lambda}) ==> d=\lambda/12[/tex] (d là khoảng cách điểm đang xét đến nút gần nó nhất)
Hai điểm ngược pha phải đới xứng qua nút [tex]==> 2d=10 ==> \lambda=60[/tex]
vi sao lai suy ra dc d=\lambda/12 vay thay giang ki mot ti ho em voi
Đây là công thức tính biên độ 1 điểm trên sóng dừng dây 2 đầu cố định. em có thể xem trong SGK NC
[tex]a=A_{bung}.sin(\frac{2\pi.d}{\lambda})[/tex] (d là khoảng cách từ điểm đang xét đến nút)

Áp dụng cho vị trí có biên độ 2,5cm, Abung=5cm
PT trên là : [tex]2,5=5sin(2\pi.d/\lambda) ==> 2\pi.d/\lambda=\pi/6+k2\pi[/tex] và [tex]2\pi.d/\lambda=5\pi/6+k2\pi[/tex]
Thử với k=0 ta thấy [tex]d=\lambda/12[/tex] (Đây là khoảng cách từ vị trí có biên độ = 2,5cm đến nút gần nó nhất)

Liệu thấy có nhầm không ạ.Em nghĩ là như thế này chứ :)
[tex]a=2A_{bung}.sin(\frac{2\pi.d}{\lambda})[/tex]

Bài này em nghĩ ko liên quan đến sóng dừng.