Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 09:11:37 PM Ngày 19 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6581



Tiêu đề: lực từ tác dụng lên dây dẫn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:11:37 PM Ngày 19 Tháng Một, 2012
Chứng minh: lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường đều không phụ thuộc vào hình dạng của đoạn dây


Tiêu đề: Trả lời: lực từ tác dụng lên dây dẫn
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:48:33 PM Ngày 20 Tháng Một, 2012
Chứng minh: lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường đều không phụ thuộc vào hình dạng của đoạn dây

Đề ra chưa thật ổn phải điều chỉnh lại như sau : Chứng minh: Độ lớn của lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường đều không phụ thuộc vào hình dạng của đoạn dây
Ta có thể làm theo cách sau :
- chia đoạn bất kỳ thành nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn nhỏ coi như đoạn dây dài dl, có dòng điện i đặt vuông góc từ trường ==> dF=B.I.dl
+ Thành phần lực này tính theo phương x : [tex]dF_{x} = dF.sin\alpha = BIdl.sin\alpha = BIdy [/tex]

+ Thành phần lực này tính theo phương y : [tex]dF_{y} = dF.cos\alpha = BIdl.cos\alpha = BIdx[/tex]

Với [tex]\alpha[/tex] là góc hợp bởi đoạn dây dl với trục Ox

+ Thành phần hợp lực từ theo phương x : [tex]F_{x} = \int_{y_{1}}^{y_{2}}{BIdy} = BI( y_{2} - y_{1})[/tex]

+ Thành phần hợp lực từ theo phương y : [tex]F_{y} = \int_{x_{1}}^{x_{2}}{BIdx} = BI( x_{2} - x_{1})[/tex]


+ Độ lớn của hợp lực từ : [tex]F = \sqrt{F_{x}^{2} + F_{y}^{2}} = BI\sqrt{( y_{2} - y_{1})^{2} + ( x_{2} - x_{1})^{2}}[/tex]



Tiêu đề: Trả lời: lực từ tác dụng lên dây dẫn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:06:43 PM Ngày 20 Tháng Một, 2012
Tổng quát: lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn hình dạng bất kì có điểm đầu là A, điểm cuối là B. chính là bằng lực từ tác dụng lên đoạn thẳng nối AB
Ngulau hiểu như vậy đúng chưa thầy Dương nhỉ?
ví dụ: Một dây dẫn là nửa đường tròn bán kính 10cm có dòng điện I=5A đi qua. Dây đặt trong mặt phẳng vuông góc với B của một từ trường đều, B=0,1T. Tính lực F tác dụng lên dây
giải:
lực từ tác dụng lên dây cũng bằng lực từ tác dụng lên đoạn thẳng nối điểm đầu và điểm cuối của dây( tức là đường kính)
F=B.I.2R=0,1N


Tiêu đề: Trả lời: lực từ tác dụng lên dây dẫn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:21:36 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012
Chứng minh: lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường đều không phụ thuộc vào hình dạng của đoạn dây

Đề ra chưa thật ổn phải điều chỉnh lại như sau : Chứng minh: Độ lớn của lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường đều không phụ thuộc vào hình dạng của đoạn dây
Ta có thể làm theo cách sau :
- chia đoạn bất kỳ thành nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn nhỏ coi như đoạn dây dài dl, có dòng điện i đặt vuông góc từ trường ==> dF=B.I.dl
+ Thành phần lực này tính theo phương x : [tex]dF_{x} = dF.sin\alpha = BIdl.sin\alpha = BIdy [/tex]

+ Thành phần lực này tính theo phương y : [tex]dF_{y} = dF.cos\alpha = BIdl.cos\alpha = BIdx[/tex]

Với [tex]\alpha[/tex] là góc hợp bởi đoạn dây dl với trục Ox

+ Thành phần hợp lực từ theo phương x : [tex]F_{x} = \int_{y_{1}}^{y_{2}}{BIdy} = BI( y_{2} - y_{1})[/tex]

+ Thành phần hợp lực từ theo phương y : [tex]F_{y} = \int_{x_{1}}^{x_{2}}{BIdx} = BI( x_{2} - x_{1})[/tex]


+ Độ lớn của hợp lực từ : [tex]F = \sqrt{F_{x}^{2} + F_{y}^{2}} = BI\sqrt{( y_{2} - y_{1})^{2} + ( x_{2} - x_{1})^{2}}[/tex]


thầy Dương ơi? nếu B không vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn thì lực từ tác dụng lên dây có áp dụng được như trên không


Tiêu đề: Trả lời: lực từ tác dụng lên dây dẫn
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:50:21 PM Ngày 31 Tháng Một, 2012

thầy Dương ơi? nếu B không vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn thì lực từ tác dụng lên dây có áp dụng được như trên không

Ta phân tích : [tex]\vec{B} = \vec{B}_{1} + \vec{B}_{2}[/tex]

Trong đó [tex]\vec{B}_{1}[/tex] vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn còn [tex]\vec{B}_{2}[/tex] nằm trong mặt phẳng chứa dây dẫn .

Lực từ do [tex]\vec{B}_{1}[/tex] tác dụng lên dây dẫn không phụ thuộc vào hình dạng dây dẫn . Nhưng lực từ do [tex]\vec{B}_{2}[/tex] tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào hình dạng dây dẫn. Vậy lực từ do từ trường tổng hợp tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào hình dạng dây dẫn .



Tiêu đề: Trả lời: lực từ tác dụng lên dây dẫn
Gửi bởi: quê nghèo trong 10:23:34 PM Ngày 14 Tháng Hai, 2017
Chứng minh: lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường đều không phụ thuộc vào hình dạng của đoạn dây

Đề ra chưa thật ổn phải điều chỉnh lại như sau : Chứng minh: Độ lớn của lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong mặt phẳng vuông góc với từ trường đều không phụ thuộc vào hình dạng của đoạn dây
Ta có thể làm theo cách sau :
- chia đoạn bất kỳ thành nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn nhỏ coi như đoạn dây dài dl, có dòng điện i đặt vuông góc từ trường ==> dF=B.I.dl
+ Thành phần lực này tính theo phương x : [tex]dF_{x} = dF.sin\alpha = BIdl.sin\alpha = BIdy [/tex]

+ Thành phần lực này tính theo phương y : [tex]dF_{y} = dF.cos\alpha = BIdl.cos\alpha = BIdx[/tex]

Với [tex]\alpha[/tex] là góc hợp bởi đoạn dây dl với trục Ox

+ Thành phần hợp lực từ theo phương x : [tex]F_{x} = \int_{y_{1}}^{y_{2}}{BIdy} = BI( y_{2} - y_{1})[/tex]

+ Thành phần hợp lực từ theo phương y : [tex]F_{y} = \int_{x_{1}}^{x_{2}}{BIdx} = BI( x_{2} - x_{1})[/tex]


+ Độ lớn của hợp lực từ : [tex]F = \sqrt{F_{x}^{2} + F_{y}^{2}} = BI\sqrt{( y_{2} - y_{1})^{2} + ( x_{2} - x_{1})^{2}}[/tex]

chọn hệ tọa độ thế nào thầy ơi. mà x1, x2, y1, y2 là gì, thầy có thể cho hình minh họa đc ko ạ