Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 09:26:29 AM Ngày 19 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6579Tiêu đề: Ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:26:29 AM Ngày 19 Tháng Một, 2012
Bài 1: Một tia sáng trắng chiếu đến một bản thuỷ tinh có 2 mặt song song dày [tex]2cm[/tex] với góc tới [tex]i=60^{0}[/tex].Chiết suất của thuỷ tinh với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là [tex]1,652[/tex] và [tex]1,732[/tex]. Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi bản thuỷ tinh là:

[tex]A.0,32mm[/tex]

[tex]B.0,76mm[/tex]

[tex]C.0,65mm[/tex]

[tex]D.0,87mm[/tex]

Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng nếu đặt ngay sau một trong 2 khe Y-âng một bản thuỷ tinh có 2 mặt song song có bề dày [tex]e[/tex] chiết suất [tex]n[/tex] thì:
A.hệ thống vân trên màn không thay đổi
B.hệ thống vân trên màn biến mất
C.hệ thống vân dịch chuyển về phía có bản thuỷ tinh
D.khoảng vân tăng lên do bước sóng ánh sáng trong thuỷ tinh giảm


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:44:40 AM Ngày 19 Tháng Một, 2012

Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng nếu đặt ngay sau một trong 2 khe Y-âng một bản thuỷ tinh có 2 mặt song song có bề dày [tex]e[/tex] chiết suất [tex]n[/tex] thì:
A.hệ thống vân trên màn không thay đổi
B.hệ thống vân trên màn biến mất
C.hệ thống vân dịch chuyển về phía có bản thuỷ tinh
D.khoảng vân tăng lên do bước sóng ánh sáng trong thuỷ tinh giảm


Đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:53:24 AM Ngày 19 Tháng Một, 2012
Bài 1: Một tia sáng trắng chiếu đến một bản thuỷ tinh có 2 mặt song song dày [tex]2cm[/tex] với góc tới [tex]i=60^{0}[/tex].Chiết suất của thuỷ tinh với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là [tex]1,652[/tex] và [tex]1,732[/tex]. Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi bản thuỷ tinh là:

[tex]A.0,32mm[/tex]

[tex]B.0,76mm[/tex]

[tex]C.0,65mm[/tex]

[tex]D.0,87mm[/tex]


Hướng dẫn em cách làm như sau :

Áp dụng định luật khúc xạ ta bấm máy tính được góc khúc xạ r ứng với ánh sáng đỏ và tím !
Độ dời của mỗi thành phần đơn sắc được tính bởi :[tex]d = e\frac{sin(i - r)}{cosr}[/tex]
Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi bản thuỷ tinh là : [tex]d_{t} - d_{d}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:59:15 AM Ngày 19 Tháng Một, 2012

Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng nếu đặt ngay sau một trong 2 khe Y-âng một bản thuỷ tinh có 2 mặt song song có bề dày [tex]e[/tex] chiết suất [tex]n[/tex] thì:
A.hệ thống vân trên màn không thay đổi
B.hệ thống vân trên màn biến mất
C.hệ thống vân dịch chuyển về phía có bản thuỷ tinh
D.khoảng vân tăng lên do bước sóng ánh sáng trong thuỷ tinh giảm


Đáp án C

Thầy có thể giải thích rõ câu này cho em đc ko


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:46:53 AM Ngày 19 Tháng Một, 2012

Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng nếu đặt ngay sau một trong 2 khe Y-âng một bản thuỷ tinh có 2 mặt song song có bề dày [tex]e[/tex] chiết suất [tex]n[/tex] thì:
A.hệ thống vân trên màn không thay đổi
B.hệ thống vân trên màn biến mất
C.hệ thống vân dịch chuyển về phía có bản thuỷ tinh
D.khoảng vân tăng lên do bước sóng ánh sáng trong thuỷ tinh giảm


Đáp án C

Thầy có thể giải thích rõ câu này cho em đc ko


Em xem link của thầy Đạt heng:

http://360.thuvienvatly.com/index.php/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1235-mot-so-yeu-cau-thuong-gap-voi-bai-toan-giao-thoa-anh-sang- (http://360.thuvienvatly.com/index.php/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1235-mot-so-yeu-cau-thuong-gap-voi-bai-toan-giao-thoa-anh-sang-)

Hoặc em có thể xem link của thầy này để hiểu vấn đề:

http://blogvatly.violet.vn/present/show/entry_id/1614000 (http://blogvatly.violet.vn/present/show/entry_id/1614000)


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:49:21 AM Ngày 19 Tháng Một, 2012


Thầy có thể giải thích rõ câu này cho em đc ko

Khi truyền qua bản thủy tinh ánh sáng đi chậm lại so với khi đi qua không khí nên xem như nó truyền trong không khí với quãng đường dài hơn. Do đó hệ vân bị dịch chuyển về phía khe đặt bản


Tiêu đề: Trả lời: Ánh sáng
Gửi bởi: quocnh trong 03:47:26 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012

[/quote]

Hướng dẫn em cách làm như sau :

Áp dụng định luật khúc xạ ta bấm máy tính được góc khúc xạ r ứng với ánh sáng đỏ và tím !
Độ dời của mỗi thành phần đơn sắc được tính bởi :[tex]d = e\frac{sin(i - r)}{cosr}[/tex]
Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi bản thuỷ tinh là : [tex]d_{t} - d_{d}[/tex]

[/quote]
em không hiểu tại sạo lại ra được công thức này, xin thầy giải thích rõ. em cảm ơn thầy