Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lenhhoxung trong 11:20:04 PM Ngày 18 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6577Tiêu đề: Mach chon song
Gửi bởi: lenhhoxung trong 11:20:04 PM Ngày 18 Tháng Một, 2012
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định C0 mắc song song với một tụ xoay C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10pF đến 250pF. Nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng có bước sóng từ 10m đến 30m. Xác định độ tự cảm L ?
A. 0,93 micro met       B. 0,84 micro met       C. 0,94 micro met      D. 0,74 micro metTiêu đề: Trả lời: Mach chon song
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:58:20 AM Ngày 19 Tháng Một, 2012
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định C0 mắc song song với một tụ xoay C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10pF đến 250pF. Nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng có bước sóng từ 10m đến 30m. Xác định độ tự cảm L ?
A. 0,93 micro met       B. 0,84 micro met       C. 0,94 micro met      D. 0,74 micro met


Áp dụng công thức : [tex]\lambda=(2\pi.3.10^8).\sqrt{L.C}[/tex]
[tex]\lambda_{min}^2=(2\pi.3.10^8)^2.(L.(C_0+C_{min}))[/tex]
[tex]\lambda_{max}^2=(2\pi.3.10^8)^2.(L.(C_0+C_{max}))[/tex]
Lấy 2-1 [tex]==> L=0,94\mu.H[/tex]