Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Journey trong 08:13:14 AM Ngày 18 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6574Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Journey trong 08:13:14 AM Ngày 18 Tháng Một, 2012
Con lắc lò xo có độ cứng k = 200N/m treo vật nặng khối lượng [tex]m_1[/tex] = 1kg  đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ [tex]A =12,5 cm[/tex]. Khi [tex]m_1[/tex] xuống đến vị trí thấp nhất thì một vật nhỏ khối lượng [tex]m_2[/tex] = 0,5kg bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào [tex]m_1[/tex] với vận tốc [tex]6m/s[/tex] .Xác định biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm.    

Bài này em tính ra A = 21,36 cm nhưng đáp án là 20 cm. tại sao thế ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:11:10 AM Ngày 18 Tháng Một, 2012
Con lắc lò xo có độ cứng k = 200N/m treo vật nặng khối lượng [tex]m_1[/tex] = 1kg  đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ [tex]A =12,5 cm[/tex]. Khi [tex]m_1[/tex] xuống đến vị trí thấp nhất thì một vật nhỏ khối lượng [tex]m_2[/tex] = 0,5kg bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào [tex]m_1[/tex] với vận tốc [tex]6m/s[/tex] .Xác định biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm.    

Bài này em tính ra A = 21,36 cm nhưng đáp án là 20 cm. tại sao thế ạ ?

+ Trước hết em dùng định luật BTĐL tính được vận tốc của hệ ngay sau va chạm là 2m/s.

+ Tần số góc mới của hệ : [tex]\omega ' = \sqrt{k/(m_{1} +m_{2})} = 20 / \sqrt{3} rad/s[/tex]

+ Độ dãn của lò xo khi chỉ có m1 cân bằng : [tex]\Delta l_{1} = 5cm[/tex]
 
+ Độ dãn của lò xo khi có m1 và m2 cân bằng : [tex]\Delta l_{2} = 7,5cm [/tex]

+ Như vậy ngay sau va chạm hệ vật có tọa độ là : [tex]x_{1} = A - ( \Delta l_{2} - \Delta l_{1} ) = 10 cm[/tex]

+ Biên độ dao động mới là [tex]A' = \sqrt{x_{1}^{2} + (v/ \omega')^{2} } = 20 cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Journey trong 11:33:27 AM Ngày 18 Tháng Một, 2012
do em không để ý chỗ [tex]$\Delta_{l}$[/tex] nên làm sai mất
cảm ơn thầy ạ! 


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:36:36 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2012
UKk Cho em hỏi là tọa độ lúc sau phải bằng A +(dalta2-deltal1) chứ. Giải thích giùm em chỗ đó đi
Bạn xem hình sẽ rõ
(http://desmond.imageshack.us/Himg14/scaled.php?server=14&filename=95279797.png&res=medium)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:40:48 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2012
do em không để ý chỗ [tex]$\Delta_{l}$[/tex] nên làm sai mất
cảm ơn thầy ạ!  
Eo! công thức tính độ dãn của lò xo là (m.g)/k em có thấy g đâu. ai giải thích chỗ độ dãn của lò xo em với
chắc là đề cho thiếu "g"