Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phạm văn hải trong 12:56:40 PM Ngày 14 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6569Tiêu đề: dao động tắt dần p1
Gửi bởi: phạm văn hải trong 12:56:40 PM Ngày 14 Tháng Một, 2012
http://www.youtube.com/watch?v=-A1cGMd1u6M&context=C359c965ADOEgsToPDskLOqzXnm-z9WQVFLFQUAnMN