Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pham thuy tu trong 11:26:21 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6565Tiêu đề: ai giúp em với
Gửi bởi: pham thuy tu trong 11:26:21 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012
có có phần : Đính chính đáp án thi thử lần 1 môn Vật lý - năm học 2011 - 2012 của ĐHSP Hà Nội không cho em với. vào Website của trường ấy đọc không được


Tiêu đề: Trả lời: ai giúp em với
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:31:09 AM Ngày 14 Tháng Một, 2012
có có phần : Đính chính đáp án thi thử lần 1 môn Vật lý - năm học 2011 - 2012 của ĐHSP Hà Nội không cho em với. vào Website của trường ấy đọc không được

Trên box chat , có phải em hỏi bài này không ? Nếu đúng thì em phải chịu khó up bài chính xác để các thầy cô tiện giúp !
Bài điện của ĐHSP Hà Nội 2012
Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều có tần số góc [tex]\omega[/tex]
thì tổng trở giữa 2 đầu đoạn mạch AM là Z1, còn tổng trở giữa 2 đầu đoạn mạch MB là Z2 . Nếu Z =[tex]\sqrt{Z_{1}^{2}+Z_{2}^{2}}[/tex] thì tần số góc [tex]\omega[/tex] là :
A. [tex]\frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_{1}.R_{2}}{L.C}}[/tex]
B. [tex]\sqrt{\frac{R_{1}.R_{2}}{2.L.C}}[/tex]
C.[tex]\sqrt{\frac{2.R_{1}.R_{2}}{L.C}}[/tex]
D. [tex]\sqrt{\frac{R_{1}.R_{2}}{L.C}}[/tex]

Ta xem lại tính chính xác của đề này !
Giả sử ta có : [tex]\frac{L}{C} = R_{1}.R_{2}\Leftrightarrow L\omega . \frac{1}{C\omega } = R_{1}.R_{2}[/tex] với mọi [tex]\omega[/tex] khác không

Gọi Z là tổng trở toàn mạch . Với mọi [tex]\omega[/tex] khác không  ta có :

[tex]Z^{2} = ( R_{1} + R_{2} )^{2} + ( L\omega - \frac{1}{C\omega } )^{2} = R_{1}^{2} + R_{2}^{2} + ( L\omega)^{2} + ( \frac{1}{C\omega }) ^{2} = Z_{1}^{2} + Z_{2}^{2}[/tex]
 Vậy mọi tần số đều có thể được chọn !Tiêu đề: Trả lời: ai giúp em với
Gửi bởi: pham thuy tu trong 09:22:24 PM Ngày 14 Tháng Một, 2012
em rất cảm ơn thầy ah. Em cũng giải ra đúng với mọi tần số góc khác 0.


Tiêu đề: Trả lời: ai giúp em với
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 02:54:20 PM Ngày 15 Tháng Một, 2012
Chẳng có đáp áp nào đúng cả! Thứ nguyên của [tex]\sqrt{\frac{R1R2}{LC}}[/tex]
là ôm.rad ---->vô lí