Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lamhoangminhtuan trong 08:03:56 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6561Tiêu đề: Phóng xạ 12: các bạn giải giúp mình bài này nha!!!
Gửi bởi: lamhoangminhtuan trong 08:03:56 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Một khối chất phóng xạ hỗn hợp gồm hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì bán rã là T1 = 2,4ngày; đồng vị thứ hai có chu kì bán rã là T2 = 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,75% số hạt nhân trong hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 thì có 75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tìm tỉ số t1/t2??
Cám ơn các bạn nhiều!!!


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ 12: các bạn giải giúp mình bài này nha!!!
Gửi bởi: havang1895 trong 10:49:32 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
không ai giải hết à


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ 12: các bạn giải giúp mình bài này nha!!!
Gửi bởi: havang1895 trong 11:52:19 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Một khối chất phóng xạ hỗn hợp gồm hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì bán rã là T1 = 2,4ngày; đồng vị thứ hai có chu kì bán rã là T2 = 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,75% số hạt nhân trong hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 thì có 75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tìm tỉ số t1/t2??
Cám ơn các bạn nhiều!!!

Số ra lẻ quá, nhưng tạm tính t1/t2 = 2

Gọi số hạt nhân lúc đầu của mỗi đồng vị là No.
Sau thời gian t1: [tex]N_{1}=N_{0}.2^{\frac{-t1}{T1}};N_{2}=N_{0}.2^{\frac{-t1}{T2}}; N_{1}+N_{2}=\frac{1}{8}.2N_{o}=\frac{N_{0}}{4} \rightarrow 2^{\frac{-t1}{T1}}+2^{\frac{-t1}{T2}}=2^{-2}[/tex]
Sau một hồi bấm máy tính casio fx570ES vất vả ta được t1 = 80.

Sau thời gian t2: [tex]N'_{1}=N_{0}.2^{\frac{-t2}{T1}};N'_{2}=N_{0}.2^{\frac{-t2}{T2}}; N'_{1}+N'_{2}=\frac{1}{4}.2N_{o}=\frac{N_{0}}{2} \rightarrow 2^{\frac{-t2}{T1}}+2^{\frac{-t2}{T2}}=2^{-1}[/tex]
Sau một hồi bấm máy tính casio fx570ES vất vả ta được t2 = 40.

Suy ra t1/t2 = 2


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ 12: các bạn giải giúp mình bài này nha!!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:58:10 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
bài này dành cho thi Casio thì hợp lý hơn


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ 12: các bạn giải giúp mình bài này nha!!!
Gửi bởi: lamhoangminhtuan trong 10:55:06 AM Ngày 13 Tháng Một, 2012
Mình cũng giải theo hướng đó, nhưng đau đầu để giải phương trình mũ để tìm ra t1 và t2. Bạn dùng máy tính cách nào? chỉ mình với...


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xạ 12: các bạn giải giúp mình bài này nha!!!
Gửi bởi: havang1895 trong 06:44:01 PM Ngày 13 Tháng Một, 2012
Nhập biểu thức đó vào máy, thay kí hiệu t1, t2 bằng X rồi bấm shilf solve