Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 11:24:58 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6554Tiêu đề: Tính biên độ của con lắc
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:24:58 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Một con lắc lò xo [tex]m=400g;k=25N/m[/tex] dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra [tex]8cm[/tex] rồi thả nhẹ, khi vật cách VTCB 1 đoạn [tex]4cm[/tex] thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật

[tex]A.4\sqrt{2}cm[/tex]

[tex]B.4cm[/tex]

[tex]C.6,3cm[/tex]

[tex]D.2\sqrt{7}cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ của con lắc
Gửi bởi: havang1895 trong 11:40:20 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Một con lắc lò xo [tex]m=400g;k=25N/m[/tex] dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra [tex]8cm[/tex] rồi thả nhẹ, khi vật cách VTCB 1 đoạn [tex]4cm[/tex] thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật

[tex]A.4\sqrt{2}cm[/tex]

[tex]B.4cm[/tex]

[tex]C.6,3cm[/tex]

[tex]D.2\sqrt{7}cm[/tex]
Đáp án:
[tex]D.2\sqrt{7}cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ của con lắc
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:49:31 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Một con lắc lò xo [tex]m=400g;k=25N/m[/tex] dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra [tex]8cm[/tex] rồi thả nhẹ, khi vật cách VTCB 1 đoạn [tex]4cm[/tex] thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật

[tex]A.4\sqrt{2}cm[/tex]

[tex]B.4cm[/tex]

[tex]C.6,3cm[/tex]

[tex]D.2\sqrt{7}cm[/tex]


Em xem bài tương tự ở đây:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5864 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5864)


Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ của con lắc
Gửi bởi: havang1895 trong 11:50:43 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Một con lắc lò xo [tex]m=400g;k=25N/m[/tex] dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra [tex]8cm[/tex] rồi thả nhẹ, khi vật cách VTCB 1 đoạn [tex]4cm[/tex] thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật

[tex]A.4\sqrt{2}cm[/tex]

[tex]B.4cm[/tex]

[tex]C.6,3cm[/tex]

[tex]D.2\sqrt{7}cm[/tex]
Đáp án:
[tex]D.2\sqrt{7}cm[/tex]


Bài này cho k và m là thừa. Không cho k và m vẫn tính được D.

- Lúc đầu: 1/2.k.A^2 = 1/2.k.x^2 + Wđ => Wđ = 3/2.k.4^2 <-->
- Lúc sau, giwuax lò xo chính giữa, k' = 2k, x' = 1/2.x = 2cm, Wđ không đổi
1/2.k'.A'^2 = 1/2.k'.x'^2 +Wđ = 1/2.k'.2^2 + 3/2.k.4^2 =  1/2k'.2^2 + 1/2.3/2.k'.4^2
--> A'^2 = 2^2 + 3/2.4^2 = 28 --> D. OK


Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ của con lắc
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:00:06 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Bài này cho k và m là thừa. Không cho k và m vẫn tính được D.

- Lúc đầu: 1/2.k.A^2 = 1/2.k.x^2 + Wđ => Wđ = 3/2.k.4^2 <-->
- Lúc sau, giwuax lò xo chính giữa, k' = 2k, x' = 1/2.x = 2cm, Wđ không đổi
1/2.k'.A'^2 = 1/2.k'.x'^2 +Wđ = 1/2.k'.2^2 + 3/2.k.4^2 =  1/2k'.2^2 + 1/2.3/2.k'.4^2
--> A'^2 = 2^2 + 3/2.4^2 = 28 --> D. OK
Em không hiểu đoạn này lắm ,tại sao [tex]x'=\frac{1}{2}x[/tex] vậy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ của con lắc
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:58:12 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012

Em không hiểu đoạn này lắm ,tại sao [tex]x'=\frac{1}{2}x[/tex] vậy ạ


Em có thể tạm hình dung bài toán như hình vẽ này:Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ của con lắc
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:45:26 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Em vẫn chưa hiểu vì sao VTCB lại thay đổi vậy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Tính biên độ của con lắc
Gửi bởi: havang1895 trong 10:44:29 PM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Em vẫn chưa hiểu vì sao VTCB lại thay đổi vậy ạ


thì khi giữ chặt chính giữa lò xo thì nửa còn lại của lò xo chỉ bị giãn 2cm thôi. Cả lò xo giãn 4cm thì nửa lò xo giãn 2, nên li đội mới x' = 2cm.