Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 06:47:14 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6551Tiêu đề: Làm thí nghiệm hiện tượng quang điện ngoài
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:47:14 AM Ngày 12 Tháng Một, 2012
Có ai làm được TN hiện tượng quang điện ngoài chưa bày mình làm với.
Dụng cụ tấm kẽm, đèn tia tử ngoại (đèn tròn?), điện kế, cách làm như thế nào để thấy được hiẹn tượng, xin chỉ giúp